PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
Hieronder treft u een aantal fotoalbums aan, die foto's bevatten van specifieke gelegenheden, speciale kerkdiensten en bijzondere gebeurtenissen binnen de kerk(gemeenschap). De redactie plaatst bij voorkeur foto's waarop personen niet ál te indringend of compromiterend in beeld zijn, zodat men zich hieraan niet hoeft te storen.
Mocht u uw beeltenis of dat van een van uw gezinsleden op een foto zien op een ongewenste manier, schroom dan niet om contact op te nemen met de redactie, zodat deze foto's onverwijld kunnen worden verwijderd. Wij nemen aan dat men binnen kerkelijk verband verder geen bezwaar heeft tegen plaatsing van zo genaamde "groepsfoto's", waar meerdere mensen op zichtbaar zijn.

Mocht u zelf één of een serie foto's hebben (gemaakt) van dit soort gebeurtenissen en bijeenkomsten, schroom dan niet om die (digitaal en bv met behulp van WE TRANSFER op te sturen naar de redactie van de website (
Realiseert u zich dat natuurlijk per gelegenheid maar een beperkt aantal foto's kan worden opgenomen en dat de personen op de foto's ook zelf geen bezwaar mogen hebben tegen publicatie.
De webredactie.

 
LEVENDE KERSTSTAL 2016: HET LEVENDE KERSTVERHAAL OP 18 DECEMBER 2016

Op 18 december 2016 was er weer het (bijna traditionele) LEVENDE KERSTVERHAAL voor alle kinderen.
Ds. Bert Griffioen vertelde het kerstverhaal met behulp van allerlei volwassenen die belangrijke gebeurtenissen van het kerstverhaal uitbeeldden.
Zo kwam de groep kinderen langs de herberg (waar Josef en Maria niet welkom waren); langs de herders (die met hun geiten in het veld waren en hen de weg verder wezen); de wijzen uit het oosten (met al hun geschenkeen); koning Herodes (die nu nét zo vals reageerde als vroeger ook al) en  uiteindelijk.......bij de stal (waar Jesus werd geboren).
Eeen prachtige en feestelijke gebeurtenis, zowel nu als 2000 jaar geleden!
En hieronder allerlei foto's ervan.

Bekijk alle foto's
 
OOGSTDIENST 2016 EN AFSCHEID PASTOR FRED VAN DER LOUW

Op 23 oktober 2016 was er een dubbele bijzondere dienst!
Het was op deze dag "oogstdienst", dwz de dienst waarin wij denken aan en danken voor alle goeds dat we in het afgelopen jaar mochten ontvangen en waarvan we allemaal mochten genieten. Vroeger was dit ook wel de "dankdienst voor gewas en arbeid". De dienst waarin we bedenken en bedanken dat alles gewassen zomaar groeien en waarvan we mogen genieten en mogen danken voor alle arbeid die wij mochten doen.

Daarnaast nam in deze dienst pastor Fred van der Louw afscheid van onze gemeente als pastoraal medewerker.
Fred werkte een reeks van jaren in het pastoraat in Badhoevedorp, laatstelijk vooral voor de ouderen in onze gemeente die in Meerwende wonen.

Een impressie van alle goeds en vrolijks tijdens deze dienst.

Bekijk alle foto's
 
STARTWEEK PLAATSELIJK KERKENWERK 2016-2017

Na de geslaagde startzondag op 18 september 2016 volgde een even geslaagde startweek.
Op maandag met de film "A perdre la raison" (om er je verstand bij te verliezen), aangeboden door de Raad van Kerken. Met een inleidiing van pater karmeliet Gerard Westendorp.

Op dinsdag gevolgd door het "Walk-Inn Dinner". Dit jaar opnieuw met een groter gezelschap (ca. veertig deelnemers). Een prachtige gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een inleiding(sborrel), waarna voor-, hoofd- en nagerecht op drie verschillende locaties bij gemeenteleden thuis konden worden gebruikt.
Zowel de film van maandag, de dienst en workshops van zondag, maar ook uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen waren gespreksstof.
En natuurlijk.......de gastvrijheid en heerlijke maaltijden die de gastvrouwen en -heren voorzetten.

Op woensdag gevolgd door een theatermiddag voor de kinderen met pannekoeken toe. Ook hieraan nam een behoorlijke groep kinderen deel. Het teaterspectakel was geweldig en.....de pannekoeken héérlijk!

En op donderdag de bijbelquiz. Onder leiding van Mw. Wilma van der Veen van het NBG namen negen (!) teams van vijf à acht personen deel aan de uitdaging wie de meeste feiten en inzichten had van de bijbel in verschillende uitvoeringen.

En ten slotte op vrijdag de (inmiddels vermaarde) BBQ. Overduidelijk had iedereen gerekend op dit festijn, want de "stokers" konden de vraag naar etenswaren nauwelijks aan. En de rij wachtenden moest zelfs worden "gereguleerd" om opstoppingen te voorkomen.

En het weer? Zelfs daarover had nieumand dit keer te klagen. Geweldig weer om aan al deze aktiviteiten deel te nemen.

Bekijk alle foto's
 
STARTZONDAG SEIZOEN 2016-2017

Op zondag 18 september 2016 werd met een feestelijke kerkdienst de start van het kerkelijk seizoen 2016-2017 gevierd.
Na afloop van deze goede en gezellige "gezinsdienst" (en na de koffie natuurlijk) werden verschillende workshops gehouden, zoals zang en schilderkunst. Voor de kinderen was er een enerverende workshop "steetdancing".

En ter afsluiting van deze feestelijke dag was er een gezellig buffet, waar alle aanwezigen nog even konden napraten over wat men had beleefd en....elkaar "gewoon" te ontmoeten voor een gezellig gesprek en "verdieping"in elkaar.

Hieronder een impressie van deze gezellige dag aan de hand van een aantal foto's.
Wie geïnteresseerd is in meer foto's of zelf foto's heeft om te "delen" kan contact opnemen met de redactie.

Bekijk alle foto's
 
DE WILG IN DE STILTETUIN GAAT WEG!

De wilg in de tuin achter de kerk is begin maart omgezaagd.
Een prachtige boom! Ook een prachtig gezicht om hem te zien "omgaan".
En hoe zag dat eruit?:
kijk hier hoe dat in zijn werk ging.
En wat kunnen we nu? Kijk dan ook naar een (grappig) beeld van de ultieme mogelijkheden:
- een "praatpaal" bij aktiviteiten buiten;
- een "borrelpaal" bij de startzondag;
- een "BBQ-paal" voor hen die graag staand eten;
- een "spreekgestoelte" als iemand een toespraak wil houden (of oefenen).

Bekijk alle foto's
 
PALMPASEN 2016

Op zondag 20 maart 2016 was het Palmpasen. Daarbij hoort een feestelijke dienst, o.a. door medewerking van een projectkoor. Maar.......ook door de activiteit van de kinderdienst: maken (en showen in de kerkdienst) van echte palmpasen stokken.

Bekijk alle foto's
 
DOMINEE BERT GRIFFIOEN: 5 JAAR PREDIKANT IN BADHOEVEDORP!

Zondag 13 maart 2016: het lijkt een heel normale kerkdienst. Onze voormailig predikant ds Gerard van Viegen gaat voor. Will Jansen (de partner van ds Bert) heeft al enkele weken heel geheimzinnig moeten doen tegen Bert. Waarom moest hij toch soms "zomaar"weg?
En op deze zondag kost het Will zelfs enige moeite Bert mee te krijgen naar de kerkdienst. Want voor een predikant is een "vrije zondag" redelijk zeldzaam en dus ook een gelegenheid om thuis te koesteren.
Maar....gelukkig hoeft Will zijn laatste troef "eerlijkheid" niet uit te spelen. Bert gaat mee naar de kerkdienst.
Hé, opmerkelijk dat er een groepje gemeenteleden voor de dienst bij elkaar "klit". Langzaam begint het tot Bert door te dringen dat er kennelijk toch iets bijzonders aan de hand is. Maar wat?
En dan, na de dienst van het woord, geeft ds. Gerard het woord aan Lucie Gijzenberg. En die spreekt Bert toe en....dan komen alle "projectkoorleden" naar voren en geven Bert een musicale "hommage" voor de afgelopen vijf goede jaren met hem. En....natuurlijk met de wens dat er nog maar heel veel even goede jaren mogen volgen.....!!!!

Bekijk alle foto's
 
STARTZONDAG SEIZOEN 2015-2016

Op zondag 13 september 2015 wordt de STARTZONDAG voor het seizoen 2015-2016 gehouden.
Na een goede kerkdienst vieren zowel de kinderen als de volwassenen de start van het nieuwe seizoen met tromgeroffel op de Djembé's onder leiding van Koko Lawson. Daarna gaan de kinderen een "levend ganzenbord" doen.
En tot slot.........genieten we met z'n allen van een héérlijk buffet, door vrijwilligers klaargemaakt. En omdat het buiten zulk pracht nazomerweer is.....blijft iedereen lang nagenieten achter de Pelgrimskerk.

Bekijk alle foto's
 
KERKCAF√Č'S IN BEELD

Gedurende het seizoen 2015-2016 worden weer de (inmiddels bijn al traditionele) KERKCAFÉ AVONDEN gehouden. Avonden waarop een interessante spreker of spreekster ons meeneemt in de wondere werled van.....?!
Onderwerpen te over waarover wij meer willen weten en kunnen naspreken.
En zéker als je dan tussentijds kunt genieten van een kop koffie, een hapje en een drankje.

Écht een café, maar dan wel een café waar de inhoud niet alleen in het glas zit! 

Bekijk alle foto's
 


 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 17-01-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAF√Č BADHOEVEDORP; HOE RELIGIEUS IS NEDERLAND NOG?
datum en tijdstip 25-01-2019 om 18.30 uur
meer details

 
KERKBALANS 2019: KERK ZIJN WE SAMEN! WE REKENEN GRAAG OP UW FINANCIELE BIJDRAGE!

Beste Gemeenteleden,
De enveloppe voor de kerkbalans is inmiddels weer op uw mat gevallen. Mocht u problemen hebben met invullen of met retourneren neemt u dan gerust contact met ons op.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Marijn Vis 06-1492 8440, Harm Jonker 06-2041 4745 en Foeke Dekker 06-2157 2847.


Lees hierover meer onder "College van Kerkrentmeesters".
 
 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!
Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt vanaf 1 november 2018 het volgende bankrekeningnummer:
 
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838

 
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
EEN PAAR KEER PER JAAR OP KLEINE KINDEREN PASSEN TIJDENS DE KERKDIENST?!

Vindt u kleine kinderen ook zo leuk? En gunt u de ouders van deze kinderen ook dat zij in de kerk aanwezig kunnen zijn bij bijzondere diensten als Kerst, pasen, pinksteren, schoolkerkdienst en dergelijke?

Neem even contact op met ds. Bert Griffioen of Greet Boersma van de commissie Erediensten. Zij kunnen u zeker meer vertellen en ook ongetwijfeld enthousiasmeren. meer
 
KERKBALANS 2019: EEN GOEDE GELEGENHEID VOOR U OM TE OVERWEGEN UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAST TE LEGGEN

LEES HIEROVER MEER ONDER HET KOPJE "COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS".

Wij hebben voor uw gemak het formulier hierbij gevoegd. 
 /uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente - 2016.pdf

Twijfelt u of weet u niet precies hoe dat moet?
Neem dan graag even contact op met de penningemeester van het CvK (Marijn Vis; 06-14928440). meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.