PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
PELGRIMSKERK VOL IDEEËN; EEN BLIK OP DE UITKOMSTEN

PELGRIMSKERK VOL IDEEËN; EEN BLIK OP DE UITKOMSTEN

Gedurende het voorjaar van 2017 is u door de kerkenraad gevraagd om uw ideeën te geven om samen meer geld te kunnen ontvangen voor de kerk en/of mogelijkheden om minder geld uit te geven.
Na enkele maanden heeft dit meer dan 50(!) ideeën opgeleverd. Aan u allen hartelijk dank voor uw inzet, geduld en creativiteit hierin.
 
Wij hadden het voornemen al uw ideeën te presenteren via een “wandcollage” tijdens de gemeente avond op 19 juni van dit jaar.
Gezien de aandacht voor de andere (ook héél belangrijke) agendapunten kon op dat moment onvoldoende aandacht aan al uw ideeën worden gegeven.

- Wij hebben alle flaps daarom in de gang tussen de kerk en de Karavanserai gehangen, waar u deze kunt lezen.
- Ook publiceren wij al uw ideeën hierbij via onderstaande link op de website. U kunt de link openen en dan krijgt u alle ideeën gegroepeerd..
- Ook hebben wij een extra uitgave gemaakt, genaamd MEERKONTAKT-EXTRA, dat met MEERKONTAKT in uw bus komt.
 
Hoe kunt u uw mening, commentaar, advies en/of aanbod voor medewerking  geven?
1. Als u in de kerk bent, kunt u alle ideeën in de gang tussen de kerk en de Karavanserai lezen. Daarbij staat een doos papier, dat u kunt gebruiken voor uw verdere mening en/of advies. Stopt u dat dan graag in de “brievenbusdoos”, die bij de flaps staat.
2. Als u het via de mail wilt doen, kan dat natuurlijk ook. Eenvoudig genoeg; u leest bijgaand  overzicht, schrijft uw mening, advies en dergelijke op en mailt dat naar: of naar:
3. Als u het via “MEERKONTAKT-EXTRA“ leest,  dan kunt u ook uw mening en/of advies opschrijven en hetzij op zondag in de “brievenbusdoos” doen, hetzij afgeven aan de dienstdoende ouderling. Die zorgt dan zeker dat het bij de juiste personen komt.
 
Wij ontvangen dan uw mening, betrekken dat bij de verdere besluitvorming.
Namens de kerkenraad,
Harry den Arend en Harm Jonker


/uploads/klant446/files/Uitwerking van de enquête-uitkomsten tbv MK en website - 2017-06-25.pdf

 
MEERKONTAKT IN 2017; DATA EN AFSPRAKEN

MEERKONTAKT IN 2017; DATA EN AFSPRAKEN

Hieronder de (vrijwel ongewijzigde) spelregels voor het aanleveren van kopij voor een jubilerend Meerkontakt.

Houdt U rekening met het uiterste aanlevertijdstip: 18.00 uur?
Na aanlevering moet kopij nog langs veel schakels (vrijwilligers) voordat het in uw (elektronische) postbus ligt! Informeer de redactie bij overmacht.

Nog niet aangemeld voor Meerkontakt via e-mailversie?
Ga naar: en geef u op. Zo kan Meerkontakt elektronisch bij u thuiskomen als u dat wilt.

En de website www.pelgrimskerk.org plaatst uw kopij graag en......daar kan uw kopij vrijwel direct worden geplaatst! U kunt dus uw kopij op elk gewenst moment inleveren bij email: .
Binnen enkele dagen vindt u het dan terug op de prachtige website!

De redactie.
 

lees meer »
 
ACTUELE EN GOED BEREIKBARE INFORMATIE OVER KERKELIJKE ZAKEN

Zorg dat je informatie ook op de website komt; dat geeft extra publiciteit
ACTUELE EN GOED BEREIKBARE INFORMATIE OVER KERKELIJKE ZAKEN

WERK MEE AAN ACTUELE EN GOED BEREIKBARE INFORMATIE OVER KERKELIJKE ZAKEN!

Al een groot aantal jaren hebben we een goed kerkblad, genaamd MEERKONTAKT.
Daarnaast hebben we sinds dit kerkelijk seizoen ook een goede en leuke website.
 
En die beide redacties gaan nauwer samenwerken om ú van dienst te zijn. Maar om de informatie over en “reclame” voor uw activiteiten  completer, actueler en mooier aan lezers te presenteren hebben we wel úw hulp nodig!
  
Namens de commissie publiciteit & Public Relations
Erik Graeve en Harm Jonker

lees meer »
 
EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN! EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN!

Alef is hét nieuwe Bijbelblad van het NBG speciaal voor kinderen.
Met een spannend Bijbelverhaal, antwoorden op bijbelvragen, weetjes over Bijbelse personen, puzzels en proefjes komt in dit kindermagazine de wereld van de Bijbel dichtbij.
U kunt een gratis proefexemplaar aanvragen via https://www.bijbelgenootschap.nl/alef/vraag-een-gratis-proefexemplaar-aan

 
 

25+ GROEP: VOORBEREIDING KERKDIENST?
datum en tijdstip 28-09-2017 om 20.00 uur
meer details

 
VERSLAG GEMEENTEAVOND 19 JUNI 2017

Onder het kopje "Kerkenraad" vindt u het verslag van de gemeenteavond!
 
OPBAREN, CONDOLEREN EN AFSCHEID NEMEN

Onder het kopje "College van Kerkrentmeesters" kunt u de tekst van de notitie over de inrichting van een rouwsuite in de Karavanserai lezen.
Na de zomervakantie hoort u meer en zullen wij u zeker ook nog medewerking vragen!
 
DE BEAMERGROEP ZOEKT VRIJWILLIGERS, die het leuk vinden om met de computer te werken.

Om maximaal één keer in de zes weken een powerpoint voor te bereiden en deze te presenteren in de kerkdienst.
Of om medewerking te verlenen aan korte projecten zoals een illustratie of een lied.

Voor meer informatie kun je terecht bij Zwanet Gijzenberg (
 
 
LAAT JE EENS VERLEIDEN....... om een actieve(re) bijdrage te leveren aan ons gemeentewerk


  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.