PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
ZORGEN OVER DE CONTINUÏTEIT VAN DE KINDERDIENST

ZORGEN OVER DE CONTINUÏTEIT VAN DE KINDERDIENST

De kinderen van de kinderdienst hebben u écht nodig: wat moeten zij anders op zondag zonder U?!

Er zijn zorgen over de continuïteit van de kinderdienst, omdat Heleen Jonker – na 18 jaar – stopt.

Nieuwe medewerkers zijn dringend nodig!


Ook als u – net als ik – niet meer piepjong bent, maar het de moeite waard vindt om van tijd tot tijd (eens in de zes tot acht weken) kinderen bijbelverhalen te vertellen - of het aangegeven verhaal uit Kind op Zondag voor te lezen - en een verwerking te laten maken:
laat dat dan weten aan Juup Bosch, tel. 020-6593500 of e-mail

 
COMMUNICATIE VAN "ONZE KERK" IN ONTWIKKELING

COMMUNICATIE VAN "ONZE KERK" IN ONTWIKKELING

De huidige manier van communiceren vanuit en binnen onze gemeente met behulp van kerkblad MEERKONTAKT en onze website www.pelgrimskerk.org is in het najaar van 2018 geëvalueerd.
De ervaringen zijn wisselend en de algemene conclusie is dat het – na een aantal jaren op deze manier te hebben gewerkt -  tijd wordt om een aantal vernieuwingen door te voeren.

Deze hebben gedeeltelijk te maken met de praktische verwerking van kopij in MEERKONTAKT en op de website. Gedeeltelijk ook op de vermenigvuldiging/verspreiding.
Maar daarnaast ook met de uitstraling van MEERKONTAKT en www.pelgrimskerk.org die volgens ons allen “wat moderner” kan.

Wij vinden dat “gemeenschapsgevoel” niet alleen op zondagmorgen mag bestaan, maar dat betrokkenheid ook mag blijken uit de dingen die wij samen delen via ons kerkblad en onze website. Het is daarom belangrijk dat beide goed en “bij de tijd” zijn, maar ook de juiste inhoud bevatten. “Werk in uitvoering, dus”
 
Uw Kerkenraad
 

lees meer »
 
MEDIATIE: "DE MOERBEITOPPEN RUISTEN"

MEDIATIE: "DE MOERBEITOPPEN RUISTEN"

 
„De moerbeitoppen ruisten‟
God ging voorbij;
neen, niet voorbij, hij toefde;
hij wist wat ik behoefde,
en sprak tot mij.
Sprak tot mij in de stille,
de stille nacht;
gedachten die mij kwelden,
vervolgden en ontstelden,
verdreef hij zacht.
Hij liet zijn vrede dalen
op ziel en zin;
„k Voelde in zijn vaderarmen
mij koesteren en beschermen
en sluimerde in.
De morgen die mij wekte
begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen
en Gij, mijn Schild en Wapen,
waart nog nabij.

Inger Albers.

lees meer »
 
PAPIER HIER…………

PAPIER HIER…………

Een mooie en u vast welbekende kreet als u ooit “De Efteling” hebt bezocht!
Die kleine kaboutertjes naast de paden in het sprookjesbos die u (en vooral natuurlijk uw (klein)kinderen) oproepen om het papier niet “zomaar” weg te gooien, maar netjes bij de kaboutertjes in de mand te stoppen. Leuk……..en handig voor de beheerders van het park, natuurlijk.
 
Maar wist u nog dat wij als kerkelijke gemeente ook zoiets hebben?

LEES HIERONDER DAN VOORAL VERDER!

Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters

lees meer »
 
DATA MEERKONTAKT IN 2019!!

DATA MEERKONTAKT IN 2019!!

Nr. Inlverdatum Uitgavedatum: Bijzonderheden:
1. 09-01 18-01 Schoolkerkdienst
2. 13-02 22-02 40 Dagentijd
3. 20-03 29-03 Pasen
4. 17-04 26-04 Dodenherdenking;
Hemelvaart;
Pinksteren
5. 05-06 14-06  
6. 03-07 12-07  
7. 28-08 06-09 Startweek
8. 25-09 04-10  
9. 06-11 15-11 Eeuwigheidszondag;
Advent
10 11-12 20-12 Kerst
1/20 15-01-2020 24-01-2020  

lees meer »
 
EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN! EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN!

Alef is hét nieuwe Bijbelblad van het NBG speciaal voor kinderen.
Met een spannend Bijbelverhaal, antwoorden op bijbelvragen, weetjes over Bijbelse personen, puzzels en proefjes komt in dit kindermagazine de wereld van de Bijbel dichtbij.
U kunt een gratis proefexemplaar aanvragen via https://www.bijbelgenootschap.nl/alef/vraag-een-gratis-proefexemplaar-aan

 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-02-2019 om 17.30 uur
meer details

90e WERELDGEBEDSDAG IN NEDERLAND: WELKOM, GOD NODIGT JE UIT!
datum en tijdstip 01-03-2019 om 19.30 uur
meer details

 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
KERKBALANS 2019: KERK ZIJN WE SAMEN! WE REKENEN GRAAG OP UW FINANCIELE BIJDRAGE!

Beste Gemeenteleden,
De enveloppe voor kerkbalans is weer op uw mat gevallen. Problemen met invullen? Neem gerust even contact op.
Kerkrentmeesters, Marijn Vis 06-1492 8440, Harm Jonker 06-2041 4745 en Foeke Dekker 06-2157 2847.

Lees meer onder "College van Kerkrentmeesters".
 
 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!
Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt het volgende bankrekeningnummer:
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
EEN PAAR KEER PER JAAR OP KLEINE KINDEREN PASSEN TIJDENS DE KERKDIENST?!

Neem dan contact op met ds. Bert Griffioen of Greet Boersma. Zij kunnen u zeker meer vertellen en ook ongetwijfeld enthousiasmeren. meer
 
KERKBALANS 2019: EEN GOEDE GELEGENHEID VOOR U OM TE OVERWEGEN UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAST TE LEGGEN

LEES HIEROVER BIJ "COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS".
Wij hebben voor uw gemak het formulier hierbij gevoegd. 
 /uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente - 2016.pdf
Twijfelt u of weet u niet precies hoe dat moet?
Neem dan graag even contact op met de penningemeester van het CvK (Marijn Vis; 06-14928440). meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.