PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
ANBI gemeente

Onze gemeente is een ANBI instelling.
ANBI gemeente

PROTESTANTSE GEMEENTE BADHOEVEDORP-LIJNDEN
ANBI Gegevens
A. Algemene gegevens
Predikant Ds. B.J. Griffioen
Koster Mevr. H. den Arend-Dikstaal

De Protestantse gemeente te Badhoevedorp-Lijnden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

lees meer »
 
UW VRIJWILLIGE BIJDRAGE MEERJARIG VASTLEGGEN???

UW VRIJWILLIGE BIJDRAGE MEERJARIG VASTLEGGEN???

Als u overweegt om uw vrijwillige bijdrage meerdere jaren vast te leggen en op die manier in aanmerking te komen voor fiscale aftrek van deze bijdrage?
Dan is dit een goede gelegenheid.

U kunt dan deze bijdrage fiscaal aftrekken, ongeacht de "drempel"die de fiscus normaal stelt.
Op die manier kunt u méér bijdragen terwijl u hetzelfde uitgeeft!
Een overweging waard?
Wij hebben voor uw gemak alvast het formulier als bijlage toegevoegd.

Twijfelt u of weet u niet precies hoe dat moet?
Neem dan graag even contact op met de penningemeester van het CvK (Jacob van Gelder;

lees meer »
 
ANBI dicaonie

Onze Diaconie is ANBI-geregistreerd
ANBI dicaonie

PROTESTANTSE GEMEENTE BADHOEVEDORP-LIJNDEN
ANBI Gegevens
A. Algemene gegevens
Predikant Ds. B.J. Griffioen
Koster Mevr. H. den Arend-Dikstaal

De Protestantse gemeente te Badhoevedorp-Lijnden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

lees meer »
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 15-11-2018 om 17.30 uur
meer details

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND, maar deze maand op WOENSDAG!))
datum en tijdstip 19-12-2018 om 17.30 uur
meer details

 
GEMEENTE AVOND OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2018

MAANDAGAVOND 12 NOVEMBER aanstaande vindt de GEEMENET AVOND plaats.

We nodigen u daarvoor van harte uit. Allereerst worden de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 besproken.

Daarna komen aan de orde:
- verslag onderzoeksgroep materiële toekomst van onze gemeente;
- plan pastoraat en
- beamergebruik.

 
Informatie over de financiën van onze gemeente kunt u desgewenst na de diensten op 4 en 11 november meenemen van de tafel in de Stiltekapel.'

Juup Bosch,
scriba

 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!

Als kerkelijke gemeente doen wij bancaire zaken met het SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer). En die stichting laat dat geldbeheer vanaf 1 november 2018 uitvoeren door de Rabobank (omdat de voormalige bankier hiermee stopt).

Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt vanaf 1 november 2018 het volgende bankrekeningnummer:
 
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838

 
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
LAAT JE EENS VERLEIDEN....... om een actieve(re) bijdrage te leveren aan ons gemeentewerk


  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.