DE DECEMBERMAAND………ÉÉN GROOT KERKFEEST!!!!

DE DECEMBERMAAND………ÉÉN GROOT KERKFEEST!!!!
Wij, als kerkgangers, beleven al die bijzondere gebeurtenissen als gezellig en goed. Maar we staan dikwijls niet stil bij al het voorbereidingswerk.
Dat begint al bij onze predikant. Die moet al die diensten liturgisch voorbereiden maar natuurlijk ook en vooral al die verkondigingen voorbereiden.
Dan alle leden van het projectkoor, die een aantal avonden hebben geoefend om de liederen 4-stemmig in te studeren met de kerkorganist als dirigent.
En de leiding van de kinderdienst: wat een klus om al die kinderen een leuke rol te geven bij de gezinsdienst op 1e kerstdag!
En wat had u gedacht van de kerstster die aan de buitenmuur hangt, de kerststal voor in de kerk; hebt u enig idee wat dat ding weegt?! Al die mannen en vrouwen die zich uren lang hebben ingezet om dat allemaal op te bouwen en........na afloop ook weer af te breken en alles weer netjes op te ruimen.
En de groep die de hele kerk heeft versierd en de kerstboom heeft "opgetuigd" en na afloop ook weer netjes heeft afgebroken en opgeruimd. En dat allemaal met steun en extra inzet van onze kosteres!
Een aantal jaren hebben wij het geluk gehad dat een gemeentelid een fraaie boom in de tuin had die weg moest en in de kerkzaal kon staan. Maar zo iemand was er dít jaar helaas niet.
De boom die onze kerkzaal dit jaar zo gezellig maakte, is geschonken door een van onze kerkleden. We zijn deze familie hiervoor natuurlijk heel dankbaar!

 
En na Oud en Nieuw hebben we weer kunnen genieten van een prachtig Nieuwjaarsconcert. Ook hiervoor hebben mensen zich weer enorm ingezet om dit te organiseren.
terug