PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
DE DECEMBERMAAND………ÉÉN GROOT KERKFEEST!!!!

DE DECEMBERMAAND………ÉÉN GROOT KERKFEEST!!!!

Wij, als kerkgangers, beleven al die bijzondere gebeurtenissen als gezellig en goed. Maar we staan dikwijls niet stil bij al het voorbereidingswerk.
Dat begint al bij onze predikant. Die moet al die diensten liturgisch voorbereiden maar natuurlijk ook en vooral al die verkondigingen voorbereiden.
Dan alle leden van het projectkoor, die een aantal avonden hebben geoefend om de liederen 4-stemmig in te studeren met de kerkorganist als dirigent.
En de leiding van de kinderdienst: wat een klus om al die kinderen een leuke rol te geven bij de gezinsdienst op 1e kerstdag!
En wat had u gedacht van de kerstster die aan de buitenmuur hangt, de kerststal voor in de kerk; hebt u enig idee wat dat ding weegt?! Al die mannen en vrouwen die zich uren lang hebben ingezet om dat allemaal op te bouwen en........na afloop ook weer af te breken en alles weer netjes op te ruimen.
En de groep die de hele kerk heeft versierd en de kerstboom heeft "opgetuigd" en na afloop ook weer netjes heeft afgebroken en opgeruimd. En dat allemaal met steun en extra inzet van onze kosteres!
Een aantal jaren hebben wij het geluk gehad dat een gemeentelid een fraaie boom in de tuin had die weg moest en in de kerkzaal kon staan. Maar zo iemand was er dít jaar helaas niet.
De boom die onze kerkzaal dit jaar zo gezellig maakte, is geschonken door een van onze kerkleden. We zijn deze familie hiervoor natuurlijk heel dankbaar!

 
En na Oud en Nieuw hebben we weer kunnen genieten van een prachtig Nieuwjaarsconcert. Ook hiervoor hebben mensen zich weer enorm ingezet om dit te organiseren.

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 17-01-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAFÉ BADHOEVEDORP; HOE RELIGIEUS IS NEDERLAND NOG?
datum en tijdstip 25-01-2019 om 18.30 uur
meer details

 
KERKBALANS 2019: KERK ZIJN WE SAMEN! WE REKENEN GRAAG OP UW FINANCIELE BIJDRAGE!

Beste Gemeenteleden,
De enveloppe voor de kerkbalans is inmiddels weer op uw mat gevallen. Mocht u problemen hebben met invullen of met retourneren neemt u dan gerust contact met ons op.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Marijn Vis 06-1492 8440, Harm Jonker 06-2041 4745 en Foeke Dekker 06-2157 2847.


Lees hierover meer onder "College van Kerkrentmeesters".
 
 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!
Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt vanaf 1 november 2018 het volgende bankrekeningnummer:
 
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838

 
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
EEN PAAR KEER PER JAAR OP KLEINE KINDEREN PASSEN TIJDENS DE KERKDIENST?!

Vindt u kleine kinderen ook zo leuk? En gunt u de ouders van deze kinderen ook dat zij in de kerk aanwezig kunnen zijn bij bijzondere diensten als Kerst, pasen, pinksteren, schoolkerkdienst en dergelijke?

Neem even contact op met ds. Bert Griffioen of Greet Boersma van de commissie Erediensten. Zij kunnen u zeker meer vertellen en ook ongetwijfeld enthousiasmeren. meer
 
KERKBALANS 2019: EEN GOEDE GELEGENHEID VOOR U OM TE OVERWEGEN UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAST TE LEGGEN

LEES HIEROVER MEER ONDER HET KOPJE "COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS".

Wij hebben voor uw gemak het formulier hierbij gevoegd. 
 /uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente - 2016.pdf

Twijfelt u of weet u niet precies hoe dat moet?
Neem dan graag even contact op met de penningemeester van het CvK (Marijn Vis; 06-14928440). meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.