MEDIATIE: ...IN DE GLORIA!

MEDIATIE: ...IN DE GLORIA!
In de eerste eeuwen van onze jaartelling vierden de volgelingen van Jezus alleen Pasen, dat tevens de bijeenkomsten bepaalde op de vroege zondagmorgen. Nadat eerst keizer Constantijn het christendom bevoorrechtte, maakte Theodosius de Grote het in 380 bij het Edict van Thessaloníki tot staatsgodsdienst. Andere religies werden verboden.

Om de eenheid tussen staat en kerk te versterken werden er maatregelen genomen, die tot vandaag doorwerken. De sabbats geboden werden bijvoorbeeld op de zondag gelegd, waardoor die het karakter kreeg van een rustdag. Al vanaf 390, toen de Kelten Rome plunderden, brokkelde het West-Romeinse Rijk af. Bestuursstructuren , gebruiken en feesten overleefden echter in de kerk.

De verjaardag van Apollo op 25 december, tevens het feest van de onoverwinnelijke zon, werd de geboortedag van Jezus Christus. De reden, waarom wij het op die datum vieren. Jezus zelf heeft als gelovige Jood zijn eigen verjaardag nooit gevierd.
De achtste dag na je geboorte, als je besneden werd, een naam kreeg en met die naam in de lijst van de geslachten werd bijgeschreven, dat was en is nog altijd een groot Joods feest.

Dat wij zijn verjaardag vieren, hebben we dus aan Theodosius te danken, maar ook aan Lucas, de evangelist met een Grieks-Romeinse achtergrond, die buiten dat evangelie in het boek Handelingen de groei van het christendom heeft opgeschreven.
In de cultuur, waarin hij opgroeide, waren niet alleen geboorteverhalen belangrijk maar ook de betekenis van vrouwen, die daar een rol in speelden. Als geneesheer en begeleider van Paulus op zijn reizen, heeft hij de Bijbel grondig bestudeerd. Kunt u zich een Kerstfeest voorstellen als er tijdens de diensten niet minstens één keer uit Lucas 2 wordt gelezen?
terug