PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
MEDIATIE: ...IN DE GLORIA!

MEDIATIE: ...IN DE GLORIA!

In de eerste eeuwen van onze jaartelling vierden de volgelingen van Jezus alleen Pasen, dat tevens de bijeenkomsten bepaalde op de vroege zondagmorgen. Nadat eerst keizer Constantijn het christendom bevoorrechtte, maakte Theodosius de Grote het in 380 bij het Edict van Thessaloníki tot staatsgodsdienst. Andere religies werden verboden.

Om de eenheid tussen staat en kerk te versterken werden er maatregelen genomen, die tot vandaag doorwerken. De sabbats geboden werden bijvoorbeeld op de zondag gelegd, waardoor die het karakter kreeg van een rustdag. Al vanaf 390, toen de Kelten Rome plunderden, brokkelde het West-Romeinse Rijk af. Bestuursstructuren , gebruiken en feesten overleefden echter in de kerk.

De verjaardag van Apollo op 25 december, tevens het feest van de onoverwinnelijke zon, werd de geboortedag van Jezus Christus. De reden, waarom wij het op die datum vieren. Jezus zelf heeft als gelovige Jood zijn eigen verjaardag nooit gevierd.
De achtste dag na je geboorte, als je besneden werd, een naam kreeg en met die naam in de lijst van de geslachten werd bijgeschreven, dat was en is nog altijd een groot Joods feest.

Dat wij zijn verjaardag vieren, hebben we dus aan Theodosius te danken, maar ook aan Lucas, de evangelist met een Grieks-Romeinse achtergrond, die buiten dat evangelie in het boek Handelingen de groei van het christendom heeft opgeschreven.
In de cultuur, waarin hij opgroeide, waren niet alleen geboorteverhalen belangrijk maar ook de betekenis van vrouwen, die daar een rol in speelden. Als geneesheer en begeleider van Paulus op zijn reizen, heeft hij de Bijbel grondig bestudeerd. Kunt u zich een Kerstfeest voorstellen als er tijdens de diensten niet minstens één keer uit Lucas 2 wordt gelezen?

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 17-01-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAF√Č BADHOEVEDORP; HOE RELIGIEUS IS NEDERLAND NOG?
datum en tijdstip 25-01-2019 om 18.30 uur
meer details

 
KERKBALANS 2019: KERK ZIJN WE SAMEN! WE REKENEN GRAAG OP UW FINANCIELE BIJDRAGE!

Beste Gemeenteleden,
De enveloppe voor de kerkbalans is inmiddels weer op uw mat gevallen. Mocht u problemen hebben met invullen of met retourneren neemt u dan gerust contact met ons op.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Marijn Vis 06-1492 8440, Harm Jonker 06-2041 4745 en Foeke Dekker 06-2157 2847.


Lees hierover meer onder "College van Kerkrentmeesters".
 
 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!
Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt vanaf 1 november 2018 het volgende bankrekeningnummer:
 
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838

 
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
EEN PAAR KEER PER JAAR OP KLEINE KINDEREN PASSEN TIJDENS DE KERKDIENST?!

Vindt u kleine kinderen ook zo leuk? En gunt u de ouders van deze kinderen ook dat zij in de kerk aanwezig kunnen zijn bij bijzondere diensten als Kerst, pasen, pinksteren, schoolkerkdienst en dergelijke?

Neem even contact op met ds. Bert Griffioen of Greet Boersma van de commissie Erediensten. Zij kunnen u zeker meer vertellen en ook ongetwijfeld enthousiasmeren. meer
 
KERKBALANS 2019: EEN GOEDE GELEGENHEID VOOR U OM TE OVERWEGEN UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAST TE LEGGEN

LEES HIEROVER MEER ONDER HET KOPJE "COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS".

Wij hebben voor uw gemak het formulier hierbij gevoegd. 
 /uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente - 2016.pdf

Twijfelt u of weet u niet precies hoe dat moet?
Neem dan graag even contact op met de penningemeester van het CvK (Marijn Vis; 06-14928440). meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.