MEDITATIE: VERBORGEN VERLEDEN...

MEDITATIE: VERBORGEN VERLEDEN...
We leven blijkbaar in een wereld, waarin het verleden geen rol van betekenis speelt en als dat toch het geval is, zijn we verrast en emotioneel. Mensen met historisch besef, die bewust in een traditie staan, zijn een minderheid geworden. Velen hebben geen referentiekader meer, die ze kunnen raadplegen op zoek naar een goede manier om met de werkelijkheid en zijn uitdagingen om te gaan. Lopen daardoor in groepen achter de fluitspelers aan met hun goed in de oren liggende deunen zonder zich af te vragen waar ze naar toe gaan. Want, als je niet meer weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe gaat.

Adolf Hitler, Benito Mussolini, Francisco Franco, Joseph Stalin, Nicolae Ceauṣescu, Mao Zedong, Fulgencio Batista, Fidel Castro, en Augusto Pinochet, allemaal leiders met absolute macht uit de vorige eeuw. Zij wisten heel goed waar ze naar toe wilden en hoe ze de fluit moesten bespelen om daar te komen, want zonder volgers zouden ze hun doel nooit bereiken. Velen hebben zo de handen gekust, die ze hebben geslagen.

Het bewust meedoen in een christelijke traditie is dan ook van levensbelang. Niet alleen omdat we de Bron kennen waar we vandaan komen maar ook omdat we, lopend in de voetsporen van hen die ons zijn voorgegaan, weten waar we naar toe gaan. Ons „hier en nu‟ is met die Bron verbonden, hangt niet los in de lucht en geeft perspectief.

De continuïteit is dus gewaarborgd, wat ons ook moge overkomen. Dat bepaalt onze houding en onze blik. Eeuwigheidszondag is het einde van het kerkelijk jaar, maar tevens een nieuw begin. Je moet eerst zijn gegaan, om ergens anders te kunnen komen. En als we ons dan afvragen hoe onze houding zou moeten zijn, krijgen we vanuit de Bijbel genoeg referentiekader aangereikt: Marcus 10: 35 t/m 45. Wij hebben geen verborgen verleden, geen onbekend heden en ook geen duistere toekomst.
terug