PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
MEDITATIE: VERBORGEN VERLEDEN...

MEDITATIE: VERBORGEN VERLEDEN...

We leven blijkbaar in een wereld, waarin het verleden geen rol van betekenis speelt en als dat toch het geval is, zijn we verrast en emotioneel. Mensen met historisch besef, die bewust in een traditie staan, zijn een minderheid geworden. Velen hebben geen referentiekader meer, die ze kunnen raadplegen op zoek naar een goede manier om met de werkelijkheid en zijn uitdagingen om te gaan. Lopen daardoor in groepen achter de fluitspelers aan met hun goed in de oren liggende deunen zonder zich af te vragen waar ze naar toe gaan. Want, als je niet meer weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe gaat.

Adolf Hitler, Benito Mussolini, Francisco Franco, Joseph Stalin, Nicolae Ceauṣescu, Mao Zedong, Fulgencio Batista, Fidel Castro, en Augusto Pinochet, allemaal leiders met absolute macht uit de vorige eeuw. Zij wisten heel goed waar ze naar toe wilden en hoe ze de fluit moesten bespelen om daar te komen, want zonder volgers zouden ze hun doel nooit bereiken. Velen hebben zo de handen gekust, die ze hebben geslagen.

Het bewust meedoen in een christelijke traditie is dan ook van levensbelang. Niet alleen omdat we de Bron kennen waar we vandaan komen maar ook omdat we, lopend in de voetsporen van hen die ons zijn voorgegaan, weten waar we naar toe gaan. Ons „hier en nu‟ is met die Bron verbonden, hangt niet los in de lucht en geeft perspectief.

De continuïteit is dus gewaarborgd, wat ons ook moge overkomen. Dat bepaalt onze houding en onze blik. Eeuwigheidszondag is het einde van het kerkelijk jaar, maar tevens een nieuw begin. Je moet eerst zijn gegaan, om ergens anders te kunnen komen. En als we ons dan afvragen hoe onze houding zou moeten zijn, krijgen we vanuit de Bijbel genoeg referentiekader aangereikt: Marcus 10: 35 t/m 45. Wij hebben geen verborgen verleden, geen onbekend heden en ook geen duistere toekomst.

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-02-2019 om 17.30 uur
meer details

90e WERELDGEBEDSDAG IN NEDERLAND: WELKOM, GOD NODIGT JE UIT!
datum en tijdstip 01-03-2019 om 19.30 uur
meer details

 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
KERKBALANS 2019: KERK ZIJN WE SAMEN! WE REKENEN GRAAG OP UW FINANCIELE BIJDRAGE!

Beste Gemeenteleden,
De enveloppe voor kerkbalans is weer op uw mat gevallen. Problemen met invullen? Neem gerust even contact op.
Kerkrentmeesters, Marijn Vis 06-1492 8440, Harm Jonker 06-2041 4745 en Foeke Dekker 06-2157 2847.

Lees meer onder "College van Kerkrentmeesters".
 
 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!
Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt het volgende bankrekeningnummer:
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
EEN PAAR KEER PER JAAR OP KLEINE KINDEREN PASSEN TIJDENS DE KERKDIENST?!

Neem dan contact op met ds. Bert Griffioen of Greet Boersma. Zij kunnen u zeker meer vertellen en ook ongetwijfeld enthousiasmeren. meer
 
KERKBALANS 2019: EEN GOEDE GELEGENHEID VOOR U OM TE OVERWEGEN UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAST TE LEGGEN

LEES HIEROVER BIJ "COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS".
Wij hebben voor uw gemak het formulier hierbij gevoegd. 
 /uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente - 2016.pdf
Twijfelt u of weet u niet precies hoe dat moet?
Neem dan graag even contact op met de penningemeester van het CvK (Marijn Vis; 06-14928440). meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.