NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!

PER 1 NOVEMBER 2018 HEBBEN WIJ EEN ANDER RABOBANK NUMMER
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!
Vanwege deze overgang van de ene naar de andere bank is het nodig om alle bankrekeningnummers te vervangen voor nummers die kunnen worden “herkend” door de Rabobank. Natuurlijk verzorgt de SKG een zo genaamde “overstapservice”, wat betekent dat allerlei officiële instellingen en betalingen door hen worden aangepast.

Maar voor u betekent dat dat u (zeker de eerste keren) heel alert moet zijn dat u uw betalingen aan de kerk op het juiste (NIEUWE) bankrekeningnummer stort.
Dus juist als u de kerk als vast betaaladres ergens hebt vermeld, vragen we u dit bankrekeningnummer aan te passen.

Ook onze andere bankrekeningnummers zijn per deze datum gewijzigd. Mocht u een van deze andere rekeningnummers gebruiken, vraag dan even het nieuwe nummer aan Foeke Dekker, Marijn Vis of ondergetekende.
 
terug