BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE BADHOEVEDORP-LIJNDEN 2015-2020

BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE BADHOEVEDORP-LIJNDEN 2015-2020

Op basis van verschillende discussies en bijeenkomsten heeft de kerkenraad kort geleden het beleidsplan voor 2015 tot en met 2020 definitief vastgesteld.
Hieronder treft u de volledige tekst van dit beleidsplan aan.
Het vormt het uitgangspunt en de leidraad voor alle activiteiten die wij samen doen.
Voor vragen en/of opmerkingen hierover kunt u vanzelfsprekend terecht bij een van de ambtsdragers.
Hun namen staan op deze webite, onder het hoofdstuk "Informatie en contact".
 

lees meer »
 
ORGANISATIE PASTORAAT IN BADHOEVEDORP-LIJNDEN

ORGANISATIE PASTORAAT IN BADHOEVEDORP-LIJNDEN
In 2018 heeft een werkgroep vanuit het pastoraat zich bezig gehouden met de vraag hoe wij het pastoraat `toekomstbestendig` vorm kunnen geven.

We hebben te maken met vergrijzing van onze gemeente, maar ook met reductie van het aantal actieve leden binnen onze gemeente.
Toch willen we heel graag die mensen die daaraan behoefte hebben op een goede manier blijven `bedienen` en pastoraal begeleiden.

Dat valt niet mee met dat afnemende aantal vrijwilligers en betekent dus dat we van mensen die graag een bezoek, een gesprek of begeleiding willen een beetje eigen intitiatief vragen. Wij noemen dat: van aanbodgericht naar vraaggericht pastoraal werk.

Daarvoor hebben we de organisatie van het pastoraat aangepast. Naast de huidige vrijwilligers worden ook enkele pastoraal assistenten betrokken die onze predikant kunnen bijstaan.

Hoe wij dat vorm geven, vindt u in de notitie die u ziet als u op onderstaande link klikt. Is dat moeilijk? Nee hoor, maar wel heel interessant! Zeker even doen!

Harry den Arend,
voorzitter Kerkenraad


/uploads/klant446/files/Pastoraat vanaf 1 juli 2018.doc
 
COMMUNICEREN IN DE KERK EN NAAR BUITEN

Communicatie(beleids)plan van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden - 20 augustus 2016
COMMUNICEREN IN DE KERK EN NAAR BUITEN
Op 16 januari 2017 is het communicatie(beleids)plan voor onze gemeente vastgesteld.
Dit beleidsplan is opgesteld naar aanleiding van het besluit van de kerkenraad medio 2014 om meer en gestructureerder vorm te geven aan de communicatie binnen binnen onze gemeente en vanuit onze gemeente.
Nadat eerst om praktische redenen een website is opgezet en ingericht (naast ons bestaande MEERKONTAKT) heeft de betreffende "commissie PR en Communicatie" bijgevoegd beleidsplan opgesteld.
Dit is besproken in de verschillende gremia en voorts in de kerkenraad vastgesteld als uitgan gspunt voor onze communicatie.

Met name de 11 résumerende aanbevelingen zijn daarbij vastgesteld als doelstelling(en).
 
lees meer »