T & T (THEE MET EEN THEMA)

T & T (THEE MET EEN THEMA)
Tot onze spijt moeten wij u melden dat de T(hee) & T(hema) middagen die wij samen met de parochie afgelopen jaren in de zomermaanden organiseerden deze zomer helaas niet door kunnen gaan, zoals u wel zult begrijpen.
We hopen dat het tij zich zal keren en dat we in de zomer van 2021 nieuwe kansen krijgen.

Voor diegene, voor wie de zomer lang en stil lijkt te worden, weet dat u ons altijd kunt bellen voor een gesprek of per telefoon of als u wilt op afstand en bij mooi weer in de tuin? Schroom vooral niet om uw contactpersoon namens onze gemeente te bellen!
 
 
AFSLUITING SEIZOEN 2019-2020 BASISCATECHESE

AFSLUITING SEIZOEN 2019-2020 BASISCATECHESE
Het was een gelukkig toeval.

Woensdagmiddag 11 maart, twee dagen voordat de coronamaatregelen van kracht werden, hadden we een uitje met de kinderen van de basiscatechese. Het was eerder dan gebruikelijk omdat dominee Bert ging vertrekken. Gelijk een soort afscheidsfeestje dus. Dominee Bert werd door de kinderen verwend met allerlei lekkere cadeautjes!

Ook afscheid nemen van Nicky en Vieve is niet mogelijk omdat de spring-over-dienst niet door kon gaan.
Op een moment dat het kan nemen we persoonlijk afscheid van hen en hun ouders. En dan krijgen ze een Startbijbel als een blijvende herinnering aan de basiscatechese en om zelf de verhalen te lezen.
Je bent gevoed met de oude verhalen
Die hebben nu en ook morgen nog zin.
Die geven richting en hoop, ze bepalen
Ons bij ons doel en bij elk nieuw begin…
 
Nan Sikkel.
lees meer »
 
BELEIDSPLAN PASTORAAT "2025" WERKT

BELEIDSPLAN PASTORAAT "2025" WERKT
In 2019 hebben we een plan gepresenteerd waarin we onze werkwijze voor de komende jaren hebben toegelicht. Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet om dit mogelijk te maken.
Herderlijk met elkaar omgaan betekent voor onze gemeenschap dat het plan zo goed mogelijk voorziet in onderling meeleven en bemoedigen, voor zover dat te organiseren  is. Alle gemeenteleden kunnen dit op hun eigen wijze en spontaan doen. Misschien wel de beste wijze van pastoraat maar goede organisatie van het pastoraat is daarnaast toch ook wel van belang.

Met hartelijke groet
Lucie Gijzenberg
Jeanne Dees


Meer en meer bleek het niet meer haalbaar en vaak ook niet gewenst dat men benaderd werd voor een bezoek. Daarom vragen wij u vanaf nu, dat als u contact en een eventueel bezoek op prijs stelt dit zelf  wilt aangeven.
 
lees meer »
 
INFORMATIE OVER HET PASTORAAT IN ONZE GEMEENTE

Pastoraat betekent dikwijls het voeren van gesprekken met geloofsgenoten over moeilijke situaties in het leven
INFORMATIE OVER HET PASTORAAT IN ONZE GEMEENTE
De Protestante Gemeente Badhoevedorp-Lijnden hecht een grote waarde aan het pastoraat. Wij willen omzien naar elkaar, naar de mensen waarmee we samen leven, meeleven in vreugde en verdriet, in goede en minder goede tijden, zoals Christus ons heeft voorgeleefd.

Als u een gesprek op prijs stelt, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de onderstaande personen:

Predikant: vacant

Coördinator pastoraat: Lucie Gijzenberg
023-5551754 e-mail: k.gijzenberg@planet..nl

Afsraak maken met predikant: Anneke de Korver
020-6595390 e-mail: annekedekorver@ziggo.nl
lees meer »
 
DE BLOEMENGROEP; WAT IS DAT EN WIE ZIJN WIJ?

Een voorbeeld van wat wij als thematisch bloemstuk maken voor in de kerk.
DE BLOEMENGROEP; WAT IS DAT EN WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn de "bloemengroep" van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden. U ziet ons eigenlijk vrijwel nooit en áls u ons ziet (bij voorbeeld als kerkgangers of gewoon in de tuin), dan herkent u ons natuurlijk helemaal niet als de "bloemengroep".
Wie en wat zijn  wij dan? Lees hieronder verder en u zult ons "ontdekken".
 
lees meer »
 
HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN: HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN:
Als er al in de Bijbel wordt gesproken over ‘ambtsdragers’, zijn het diakenen. Vanuit onze christelijke identiteit willen wij werken naar het voorbeeld van Jezus Christus, die oproept tot naastenliefde, barmhartigheid en het bevorderen van gerechtigheid. Binnen onze PKN-Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden verrichten diakenen dienstwerk tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld en nemen ze initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijk welzijn. Zij verlenen naar hun vermogen hulp aan hen die bijstand, verzorging of bescherming nodig hebben. De diaconie is betrokken bij sociale vraagstukken en het aanspreken van overheid en samenleving op haar verantwoordelijkheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
lees meer »