GOEDKEUREN JAARREKENING 2019 IN DEZE BIJZONDERE TIJD

GOEDKEUREN JAARREKENING 2019 IN DEZE BIJZONDERE TIJD
Jaarlijks wordt een gemeenteavond gehouden, waarin onder meer de jaarrekening over het voorgaande jaar aan u wordt voorgelegd.

Zoals bij veel zaken moeten we ook dit in 2020 iets anders regelen.
De jaarrekening is wel al vastgesteld door het CvK en goedgekeurd in de Kerkenraad, onder voorbehoud van akkoord van de kascontrolecommissie. Hij kan dus worden ingediend bij het dienstencentrum van PKN en de verkorte cijfers worden voor 1 juli gepubliceerd op onze website.

Resumerend:
  • U kunt als lidmaat vanaf 1 juli 2020 de jaarrekening 2019 inzien/opvragen bij de scriba, Juup Bosch.
  • Mogelijke vragen dient u schriftelijk in bij de penningmeester, Marijn Vis.
  • Indien er geen vragen/opmerkingen/bezwaren (meer) resten op 1 september 2020, verleent u de penningmeester decharge en is de jaarrekening definitief vastgesteld.

Harm Jonker, voorzitter CvK.
 
lees meer »
 
SCHENKEN EN COLLECTEREN OP AFSTAND BIJ KERKDIENSTGEMIST OF TV?

SCHENKEN EN COLLECTEREN OP AFSTAND BIJ KERKDIENSTGEMIST OF TV?
Een vraag die vaak wordt gesteld, zeker nu er nu even geen kerkdiensten zijn in onze Pelgrimskerk.

De collecte, of “Dienst der Offerande”, zoals collecteren in de orde van dienst wordt genoemd, is “onderdeel van de kerkdienst”. Het voelt dus vertrouwd en goed om naast het (mee)zingen en beluisteren van de bijbeluitleg ook uw financiële steun aan diezelfde kerk en diaconie te willen continueren!
Sinds we geen “eigen kerkdiensten” mogen houden (wie weet voor hoe lang), mist dit onderdeel van de kerkdienst. Wel dus luisteren via de TV naar een kerkdienst die door de PKN wordt aangeboden, luisteren naar “samenzang” of meezingen daarbij, maar niemand die dan “collecteert”. Gek of raar?!

LEES HIERONDER VERDER!
Komt u er niet uit of zoekt u iemand die u helpt deze app te installeren? Neem dan even telefonisch contact op met Foeke Dekker, 020 8900175 of 06 21572847. Samen met hem komt u er dan vast wel uit!

Uw Kerkrentmeesters en Diakenen zijn u dankbaar!
lees meer »
 
SCHENKEN KAN UW BIJDRAGE AAN DE GEMEENTE VERHOGEN ZONDER EXTRA KOSTEN

SCHENKEN KAN UW BIJDRAGE AAN DE GEMEENTE VERHOGEN ZONDER EXTRA KOSTEN
EEN GOEDE GELEGENHEID OM TE OVERWEGEN UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAST TE LEGGEN.
Er is een mogelijkheid om uw bijdrage aan de gemeente te verhogen, zonder dat het u ook maar íets extra’s kost.

Instellingen met een zogenaamde ‘ANBI’ status, toegekend door de belastingdienst, kunnen gebruik maken van fiscale voordelen. Concreet betekent dit dat u alle giften aan onze kerk van uw inkomstenbelasting kunt aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
 
Wist u dat u altijd al de gift aan de gemeente kon aftrekken van de inkomstenbelasting, zolang deze minimaal 1% (drempel) en maximaal 10% van het belastbaar inkomen is? U moet dan wel bewijs van de gift kunnen overleggen.  LEES OP DE TWEEDE PAGINA MEER OVER WAT DIT PRECIES INHOUDT.

Indien u interesse heeft in vastlegging of verdere vragen heeft dan horen wij het graag: u kunt terecht bij ondergetekende en ook bij Foeke Dekker. Wij bezorgen u dan een overeenkomst formulier, waarop u een aantal simpele gegevens invult.

Het formulier is ook te downloaden.

Klik op deze link en u krijgt het formulier op uw pc, waarmee u uw bijdrage kunt vastleggen:
/uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente - 2016.pdf

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Marijn Vis
Penningmeester
06-14928440
lees meer »
 
HET "LIJNDENFONDS" WAT BEDOEL JE?

Jan Handgraaf met zijn leden: de heren die beheren!
HET "LIJNDENFONDS" WAT BEDOEL JE?
Binnen onze gemeente is een fonds ingesteld, genaamd het "Lijndenfonds".
Dit fonds is ingericht na de verkoop van het gebouw "Hoop en Liefde" in Lijnden.
Doel hiervan is om juist díe projecten, investeringen en uitgaven te kunnen beoordelen en mogelijk te financiëren die op geen enkele andere manier tot stand zouden kunnen komen.

Natuurlijk is de omvang van het fonds beperkt. Jaarlijks is een bedrag "apart' gezet uit de opbrengst van het kerkgebouw "Hoop en Liefde" in Lijnden.
Een "beoordelingscommissie" bekijkt óf en zo ja, hoeveel vanuit het fonds zal worden bijgedragen. Ook is zeer goed mogelijk dat men toch verwijst naar de normale begroting van de gemeente.

Verzoeken voor het fonds kun je richten aan handgraafj@hetnet.nl.


 
lees meer »