SCHENKEN EN COLLECTEREN OP AFSTAND BIJ KERKDIENSTGEMIST OF TV?

SCHENKEN EN COLLECTEREN OP AFSTAND BIJ KERKDIENSTGEMIST OF TV?
Een vraag die vaak wordt gesteld, zeker nu er nu even geen kerkdiensten zijn in onze Pelgrimskerk.

De collecte, of “Dienst der Offerande”, zoals collecteren in de orde van dienst wordt genoemd, is “onderdeel van de kerkdienst”. Het voelt dus vertrouwd en goed om naast het (mee)zingen en beluisteren van de bijbeluitleg ook uw financiële steun aan diezelfde kerk en diaconie te willen continueren!
Sinds we geen “eigen kerkdiensten” mogen houden (wie weet voor hoe lang), mist dit onderdeel van de kerkdienst. Wel dus luisteren via de TV naar een kerkdienst die door de PKN wordt aangeboden, luisteren naar “samenzang” of meezingen daarbij, maar niemand die dan “collecteert”. Gek of raar?!

LEES HIERONDER VERDER!
Komt u er niet uit of zoekt u iemand die u helpt deze app te installeren? Neem dan even telefonisch contact op met Foeke Dekker, 020 8900175 of 06 21572847. Samen met hem komt u er dan vast wel uit!

Uw Kerkrentmeesters en Diakenen zijn u dankbaar!
lees meer »
 
ELEKTRONISCH GIVT-EN; OOK IN ONZE KERK

ELEKTRONISCH GIVT-EN; OOK IN ONZE KERK
Wellicht is het u opgevallen dat er mensen tijdens de dienst aan de collecte geven via hun smart Phone.

Deze nieuwe manier van geven werkt gewoon naast contant geld en heeft veel voordelen. Zo ben je niet beperkt door wat je aan contant geld bij je hebt én krijg je aan het einde van het jaar een overzicht van je giften (wat aantrekkelijk is voor de belasting). Maar bovenal hoef je voor de dienst niet meer na te denken of je genoeg contant geld bij je hebt.

Voor hulp kunt u ook terecht bij verschillende leden van het CvK. (Foeke, Marijn, Frank of Anja).
lees meer »
 
GEEN OUD PAPIER INZAMELING MEER !!!!

GEEN OUD PAPIER INZAMELING MEER !!!!
met ingang van 1 januari 2020.
Omdat de prijzen voor oud papier te laag zijn en het ophalen bij onze kerk niet meer rendabel is heeft Nijssen Recycling besloten om het inzamelen  per 1 januari 2020 te beëindigen. Dit is (voor hen én voor ons) een moeilijke beslissing na een decennialange samenwerking, maar de marktontwikkeling maakt deze keuze helaas onvermijdelijk.
 
Burgers kunnen het papier kwijt in de brengparkjes en milieustraten van de Gemeente.

Namens het CvK,
Harm Jonker

 
lees meer »
 
SCHENKEN KAN UW BIJDRAGE AAN DE GEMEENTE VERHOGEN ZONDER EXTRA KOSTEN

SCHENKEN KAN UW BIJDRAGE AAN DE GEMEENTE VERHOGEN ZONDER EXTRA KOSTEN
EEN GOEDE GELEGENHEID OM TE OVERWEGEN UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAST TE LEGGEN.
Er is een mogelijkheid om uw bijdrage aan de gemeente te verhogen, zonder dat het u ook maar íets extra’s kost.

Instellingen met een zogenaamde ‘ANBI’ status, toegekend door de belastingdienst, kunnen gebruik maken van fiscale voordelen. Concreet betekent dit dat u alle giften aan onze kerk van uw inkomstenbelasting kunt aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
 
Wist u dat u altijd al de gift aan de gemeente kon aftrekken van de inkomstenbelasting, zolang deze minimaal 1% (drempel) en maximaal 10% van het belastbaar inkomen is? U moet dan wel bewijs van de gift kunnen overleggen.  LEES OP DE TWEEDE PAGINA MEER OVER WAT DIT PRECIES INHOUDT.

Indien u interesse heeft in vastlegging of verdere vragen heeft dan horen wij het graag: u kunt terecht bij ondergetekende en ook bij Foeke Dekker. Wij bezorgen u dan een overeenkomst formulier, waarop u een aantal simpele gegevens invult.

Het formulier is ook te downloaden.

Klik op deze link en u krijgt het formulier op uw pc, waarmee u uw bijdrage kunt vastleggen:
/uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente - 2016.pdf

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Marijn Vis
Penningmeester
06-14928440
lees meer »
 
HET "LIJNDENFONDS" WAT BEDOEL JE?

Jan Handgraaf met zijn leden: de heren die beheren!
HET "LIJNDENFONDS" WAT BEDOEL JE?
Binnen onze gemeente is een fonds ingesteld, genaamd het "Lijndenfonds".
Dit fonds is ingericht na de verkoop van het gebouw "Hoop en Liefde" in Lijnden.
Doel hiervan is om juist díe projecten, investeringen en uitgaven te kunnen beoordelen en mogelijk te financiëren die op geen enkele andere manier tot stand zouden kunnen komen.

Natuurlijk is de omvang van het fonds beperkt. Jaarlijks is een bedrag "apart' gezet uit de opbrengst van het kerkgebouw "Hoop en Liefde" in Lijnden.
Een "beoordelingscommissie" bekijkt óf en zo ja, hoeveel vanuit het fonds zal worden bijgedragen. Ook is zeer goed mogelijk dat men toch verwijst naar de normale begroting van de gemeente.

Verzoeken voor het fonds kun je richten aan handgraafj@hetnet.nl.


 
lees meer »