ROOSTER VAN AFTREDEN KERKENRAADSLEDEN

ROOSTER VAN AFTREDEN KERKENRAADSLEDEN
Een aanzienlijk deel van onze kerkenraadsleden heeft al vele jaren zitting in de Kerkenraad.

Dit betekent dat de continuïteit in de Kerkenraad in relatie tot de kerkordelijke periodes van aftreden niet in alle gevallen goed aansluiten. Ds. Johan van Holten maakt een voorstel maken voor de nieuwe zittingstermijnen van de leden.

Dit leidt ongetwijfeld tot een beroep op u om zich (waar mogelijk) beschikbaar te stellen om uw kerk een periode te dienen. Daarover later meer.
 
 
HET LUTHERSE LEESROOSTER

Vanaf 30 oktober 2016: we volgen het lutherse leesrooster
HET LUTHERSE LEESROOSTER
Uit de kerkenraad van 14 maart 2016 :
Vanaf 30 oktober 2016 zal het Lutherse leesrooster worden gevolgd. Herdenking van overleden gemeenteleden op Eeuwigheidszondag, eind november, past daar beter bij dan bij de lezingen van het oecumenische rooster.