PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
UIT DE KERKENRAAD VAN 10 SEPTEMBER 2018 UIT DE KERKENRAAD VAN 10 SEPTEMBER 2018

Bijzonderheden en persoons-/functieveranderingen:

  • In het kader van de gewijzigde privacy wetgeving worden de consequenties voor onze gemeente bezien.

  • In de Stiltetuin is - op de ronde verhoging die vroeger op het podium onder de lessenaar stond- een grote vaas geplaatst waarin de spiegeltjes van vorige jaren worden gedaan.

  • Annette Sikkel heeft om gezondheidsredenen besloten geen tweede termijn als diaken te aanvaarden.

  • Wilma van Andel is benoemd tot lid van de Provinciale Staten voor het CDA en stopt daarom per november als ouderling.

  • Jeanne Dees is bereid aan te blijven als ouderling; zij gaat zich bezighouden met pastoraat.

  • Rita Braam, Ien Moens en Roelie Bentschap Knook blijven nog lid van de diaconie.

  • Juup Bosch zou in oktober moeten aftreden, maar mag nog een half jaar aanblijven. Daarna mag hij zijn werkzaamheden voortzetten, mits iemand anders van de Kerkenraad gedurende vijf maanden wordt benoemd als handtekeningbevoegde namens onze gemeente. Tegen die tijd informeren we u daarover.

Juup Bosch, scriba

 
HET LUTHERSE LEESROOSTER

Vanaf 30 oktober 2016: we volgen het lutherse leesrooster
HET LUTHERSE LEESROOSTER

Uit de kerkenraad van 14 maart 2016 :
Vanaf 30 oktober 2016 zal het Lutherse leesrooster worden gevolgd. Herdenking van overleden gemeenteleden op Eeuwigheidszondag, eind november, past daar beter bij dan bij de lezingen van het oecumenische rooster.

 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 15-11-2018 om 17.30 uur
meer details

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND, maar deze maand op WOENSDAG!))
datum en tijdstip 19-12-2018 om 17.30 uur
meer details

 
GEMEENTE AVOND OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2018

MAANDAGAVOND 12 NOVEMBER aanstaande vindt de GEEMENET AVOND plaats.

We nodigen u daarvoor van harte uit. Allereerst worden de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 besproken.

Daarna komen aan de orde:
- verslag onderzoeksgroep materiële toekomst van onze gemeente;
- plan pastoraat en
- beamergebruik.

 
Informatie over de financiën van onze gemeente kunt u desgewenst na de diensten op 4 en 11 november meenemen van de tafel in de Stiltekapel.'

Juup Bosch,
scriba

 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!

Als kerkelijke gemeente doen wij bancaire zaken met het SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer). En die stichting laat dat geldbeheer vanaf 1 november 2018 uitvoeren door de Rabobank (omdat de voormalige bankier hiermee stopt).

Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt vanaf 1 november 2018 het volgende bankrekeningnummer:
 
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838

 
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
LAAT JE EENS VERLEIDEN....... om een actieve(re) bijdrage te leveren aan ons gemeentewerk


  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.