BEVESTIGING NIEUWE OUDERLINGEN!!!!

BEVESTIGING NIEUWE OUDERLINGEN!!!!
Na intensief zoeken en een speciale training hebben zich tot onze grote vreugde DRIE leden van onze kerk gemeld die de verantwoordelijkheid op zich willen nemen voor speciale taken binnen onze gemeente in de rol van OUDERLING.

Als er vóór 28 september 2019 geen wettige bezwaren worden ingediend bij de scriba van de gemeente, zullen in de deinst van 6 oktober 2019 worden bevestigd als OUDERLING de volgende personen
mevr. E. (Epie) Boven
mevr. J.C.(Hanneke) Bonke
mevr. G.J.M. (Hannie) van Driel-van der Velde

Als ouderling zullen deze dames de bijzondere opdracht krijgen: als PASTORAAL ASSISTENT bijstaan van onze predikant in bijzondere situaties waar dit nodig is vanwege afwezigheid en/of grote drukte van de predikant.

Wij prijzen ons gelukkig dat zich drie leden van onze kerk bereid tonen deze bijzondere en intensieve opdracht te aanvaarden en wensen hen vanaf deze plaats al veel sterkte en succes toe.

Uw Kerkenraad

 
 
VERANDERING IN DE REGISTRATIE VAN KERKLEDEN

VERANDERING IN DE REGISTRATIE VAN KERKLEDEN
Steeds meer en vaker ontdekken we de gevolgen van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ook voor onze ledenadministratie heeft deze verordening nu gevolgen, die door de landelijke kerk wordt aanbevolen en geregisseerd.

Van tijd tot tijd komt voor dat iemand (soms op hoge leeftijd of na overlijden) wordt geconfronteerd met het lidmaatschap van de PKN, zonder hiervoor zelf ooit toestemming te hebben gegeven. En dát is nu juist in de AVG verboden voor volwassenen (vanaf 18 jaar)!

Vanaf 1 juni 2019 worden deze mensen vanaf het 18e levensjaar daarom geregistreerd als “meegeregistreerde” in het samenlevingsverband waartoe zij behoren (meestal het gezin).

Omdat deze wijzigingen zeer recent zijn aangegeven vanuit de landelijke kerk, zullen wij hieraan in de komende maanden invulling geven. Dit betekent dat in het najaar alle, inmiddels 18+ meegeregistreerden een brief kunnen verwachten.

Uw Kerkenraad
 
lees meer »
 
DE KERKENRAAD HEEFT TIJDELIJK EEN ANDERE SCRIBA!

DE KERKENRAAD HEEFT TIJDELIJK EEN ANDERE SCRIBA!
Onze scriba, A.J. (Juup) Bosch, is al meer dan 12 jaar scriba van onze kerkenraad. De kerkorde schrijft voor dat je na zo'n periode minimaal een half jaar geen ambtsdrager mag zijn.

In die periode (mei t/m september 2019) is daarom tot tijdelijke tekenbevoegde scriba benoemd, A.R. (Roelie) Bentschap Knook-Knibbe.

We zijn heel blij dat A.J. (Juup) Bosch bereid is om in deze periode notulist van de kerkenraad te zijn en ook andere werkzaamheden van het scribaat wil verrichten, maar hij is dan geen lid van de kerkenraad.
 
 
HET LUTHERSE LEESROOSTER

Vanaf 30 oktober 2016: we volgen het lutherse leesrooster
HET LUTHERSE LEESROOSTER
Uit de kerkenraad van 14 maart 2016 :
Vanaf 30 oktober 2016 zal het Lutherse leesrooster worden gevolgd. Herdenking van overleden gemeenteleden op Eeuwigheidszondag, eind november, past daar beter bij dan bij de lezingen van het oecumenische rooster.