PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
VERSLAG GEMEENTE AVOND 12 NOVEMBER 2018

VERSLAG GEMEENTE AVOND 12 NOVEMBER 2018

Op 12 november 2018 is een gemeente avond gehouden. Deze avond kende een aantal belangsrijke gespreksonderwerpen.
Natuurlijk kwam hier de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening en de begroting aan de orde.
Maar daarnaast is ook een toelichting gegeven op de start van de werkgroep die zich buigt over de materièle toekomst van onze gemeente.
Verder is een toelichting gegeven op de aanpassingen in het pastoraat, nu de pastoraal medewerkster is vertrokken.
En ten slotte is gesproken over het gebruik van de beamer en de inrichting van een gedachtenisplek in het stiltecentrum
Al met al dus een avond waarop veel onderwerpen de revue zijn gepasseert.
Hieronder kunt u een uitgebreider verslag lezen van het besprokene.

lees meer »
 
BERICHT UIT DE KERKENRAAD VAN 10 DECEMBER 2018

BERICHT UIT DE KERKENRAAD VAN 10 DECEMBER 2018

1. Communicatie:
Een kleine werkgroep, bestaande uit Harry den Arend, Harm Jonker en Erik Gräeve, zal aanbevelingen betreffende Meerkontakt en de website uitwerken. Te zijner tijd zullen we u informeren over de consequenties.


2. Crêchebegeleiding:
Daar het niet gelukt is een nieuwe  coördinator te vinden voor de crèche is er zondags geen mogelijkheid meer om kinderen jonger dan 4 jaar op te vangen. Op de site en in Meerkontakt leest u een oproep voor incidentele medewerking van gemeenteleden bij bijzondere diensten.

3. Zorg voor het pastoraat:

Jeanne Dees neemt in februari 2019 als ouderling de zorg voor het pastoraat gedeeltelijk over van Lucie Gijzenberg. Zij zal dan de vergaderingen van moderamen en kerkenraad bijwonen; Lucie Gijzenberg blijft wel coördinator van het pastoraal werkverband.

Juup Bosch, scriba
 

 
HET LUTHERSE LEESROOSTER

Vanaf 30 oktober 2016: we volgen het lutherse leesrooster
HET LUTHERSE LEESROOSTER

Uit de kerkenraad van 14 maart 2016 :
Vanaf 30 oktober 2016 zal het Lutherse leesrooster worden gevolgd. Herdenking van overleden gemeenteleden op Eeuwigheidszondag, eind november, past daar beter bij dan bij de lezingen van het oecumenische rooster.

 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 17-01-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAFÉ BADHOEVEDORP; HOE RELIGIEUS IS NEDERLAND NOG?
datum en tijdstip 25-01-2019 om 18.30 uur
meer details

 
KERKBALANS 2019: KERK ZIJN WE SAMEN! WE REKENEN GRAAG OP UW FINANCIELE BIJDRAGE!

Beste Gemeenteleden,
De enveloppe voor de kerkbalans is inmiddels weer op uw mat gevallen. Mocht u problemen hebben met invullen of met retourneren neemt u dan gerust contact met ons op.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Marijn Vis 06-1492 8440, Harm Jonker 06-2041 4745 en Foeke Dekker 06-2157 2847.


Lees hierover meer onder "College van Kerkrentmeesters".
 
 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!
Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt vanaf 1 november 2018 het volgende bankrekeningnummer:
 
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838

 
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
EEN PAAR KEER PER JAAR OP KLEINE KINDEREN PASSEN TIJDENS DE KERKDIENST?!

Vindt u kleine kinderen ook zo leuk? En gunt u de ouders van deze kinderen ook dat zij in de kerk aanwezig kunnen zijn bij bijzondere diensten als Kerst, pasen, pinksteren, schoolkerkdienst en dergelijke?

Neem even contact op met ds. Bert Griffioen of Greet Boersma van de commissie Erediensten. Zij kunnen u zeker meer vertellen en ook ongetwijfeld enthousiasmeren. meer
 
KERKBALANS 2019: EEN GOEDE GELEGENHEID VOOR U OM TE OVERWEGEN UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAST TE LEGGEN

LEES HIEROVER MEER ONDER HET KOPJE "COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS".

Wij hebben voor uw gemak het formulier hierbij gevoegd. 
 /uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente - 2016.pdf

Twijfelt u of weet u niet precies hoe dat moet?
Neem dan graag even contact op met de penningemeester van het CvK (Marijn Vis; 06-14928440). meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.