zo 2 dec 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. B.J. Griffioen
Woorddienst, 1e advent
Organist: Dhr. B. Kraan

De eerste Adventszondag, 2 december, lezen we een gedeelte van het boek Openbaring (hoofdstuk 8), een boek dat niet veel gelezen wordt in de zondagse dienst. Het vraagt wel wat moed om in de verbeelding van Johannes te komen. Dit literair genre wordt apocalyptiek genoemd. Dat is wel anders dan de eschatologie van de herfst, de eindtijd, maar ze hebben raakvlakken. De herfsttijd en de adventstijd passen in die zin bij elkaar dat de tijd van de voleinding (herfst) en de tijd van de verwachting van de Komst van de Heer wat betreft hun inhoud in elkaars verlengde liggen. De wereld waarin wij leven wordt in de herfst kritisch belicht en dat blijft zo in de Advent. Zo wordt het verlangen naar die komst van de Mensenzoon steeds sterker, met een groeiend besef van de gemeente die de liturgie viert en ervaart hoe dringend die komst is.
 

terug