PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
DE BLOEMENGROEP; WAT IS DAT EN WIE ZIJN WIJ?

Een voorbeeld van wat wij als thematisch bloemstuk maken voor in de kerk.
DE BLOEMENGROEP; WAT IS DAT EN WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn de "bloemengroep" van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden. U ziet ons eigenlijk vrijwel nooit en áls u ons ziet (bij voorbeeld als kerkgangers of gewoon in de tuin), dan herkent u ons natuurlijk helemaal niet als de "bloemengroep".
Wie en wat zijn  wij dan? Lees hieronder verder en u zult ons "ontdekken".
 

lees meer »
 
COMMUNICEREN IN DE KERK EN NAAR BUITEN

Communicatie(beleids)plan van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden - 20 augustus 2016
COMMUNICEREN IN DE KERK EN NAAR BUITEN

Op 16 januari 2017 is het communicatie(beleids)plan voor onze gemeente vastgesteld.
Dit beleidsplan is opgesteld naar aanleiding van het besluit van de kerkenraad medio 2014 om meer en gestructureerder vorm te geven aan de communicatie binnen binnen onze gemeente en vanuit onze gemeente.
Nadat eerst om praktische redenen een website is opgezet en ingericht (naast ons bestaande MEERKONTAKT) heeft de betreffende "commissie PR en Communicatie" bijgevoegd beleidsplan opgesteld.
Dit is besproken in de verschillende gremia en voorts in de kerkenraad vastgesteld als uitgan gspunt voor onze communicatie.

Met name de 11 résumerende aanbevelingen zijn daarbij vastgesteld als doelstelling(en).
 

lees meer »
 
BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE BADHOEVEDORP-LIJNDEN 2015-2020

BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE BADHOEVEDORP-LIJNDEN 2015-2020

Op basis van verschillende discussies en bijeenkomsten heeft de kerkenraad kort geleden het beleidsplan voor 2015 tot en met 2020 definitief vastgesteld.
Hieronder treft u de volledige tekst van dit beleidsplan aan.
Het vormt het uitgangspunt en de leidraad voor alle activiteiten die wij samen doen.
Voor vragen en/of opmerkingen hierover kunt u vanzelfsprekend terecht bij een van de ambtsdragers.
Hun namen staan op deze webite, onder het hoofdstuk "Informatie en contact".
 

lees meer »
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-03-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAFÉ BADHOEVEDORP - HET VERBINDEN VAN UITERSTEN
datum en tijdstip 22-03-2019 om 18.30 uur
meer details

 
BEZORGERS MEERKONTAKT GEZOCHT!

Elders in Meerkontakt heeft u kunnen lezen dat er weer een bezorger is gestopt.
Nu zoeken we gemeenteleden die deze taak op zich willen nemen.
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532. Email:
  meer
 
HARTELIJK DANK VOOR AL UW TOEZEGGINGEN BIJ KERKBALANS!

De actie “Kerkbalans” is weer grotendeels achter de rug.  In januari ontving u allen een verzoek om uw vrijwillige bijdragen voor 2019 toe te zeggen. Velen hebben daaraan gehoor gegeven, waarvoor wij u van harte dank zeggen.

Het College van Kerkrentmeesters meer
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.