PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
DE BLOEMENGROEP; WAT IS DAT EN WIE ZIJN WIJ?

Een voorbeeld van wat wij als thematisch bloemstuk maken voor in de kerk.
DE BLOEMENGROEP; WAT IS DAT EN WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn de "bloemengroep" van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden. U ziet ons eigenlijk vrijwel nooit en áls u ons ziet (bij voorbeeld als kerkgangers of gewoon in de tuin), dan herkent u ons natuurlijk helemaal niet als de "bloemengroep".
Wie en wat zijn  wij dan? Lees hieronder verder en u zult ons "ontdekken".
 

lees meer »
 
COMMUNICEREN IN DE KERK EN NAAR BUITEN

Communicatie(beleids)plan van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden - 20 augustus 2016
COMMUNICEREN IN DE KERK EN NAAR BUITEN

Op 16 januari 2017 is het communicatie(beleids)plan voor onze gemeente vastgesteld.
Dit beleidsplan is opgesteld naar aanleiding van het besluit van de kerkenraad medio 2014 om meer en gestructureerder vorm te geven aan de communicatie binnen binnen onze gemeente en vanuit onze gemeente.
Nadat eerst om praktische redenen een website is opgezet en ingericht (naast ons bestaande MEERKONTAKT) heeft de betreffende "commissie PR en Communicatie" bijgevoegd beleidsplan opgesteld.
Dit is besproken in de verschillende gremia en voorts in de kerkenraad vastgesteld als uitgan gspunt voor onze communicatie.

Met name de 11 résumerende aanbevelingen zijn daarbij vastgesteld als doelstelling(en).
 

lees meer »
 
BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE BADHOEVEDORP-LIJNDEN 2015-2020

BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE BADHOEVEDORP-LIJNDEN 2015-2020

Op basis van verschillende discussies en bijeenkomsten heeft de kerkenraad kort geleden het beleidsplan voor 2015 tot en met 2020 definitief vastgesteld.
Hieronder treft u de volledige tekst van dit beleidsplan aan.
Het vormt het uitgangspunt en de leidraad voor alle activiteiten die wij samen doen.
Voor vragen en/of opmerkingen hierover kunt u vanzelfsprekend terecht bij een van de ambtsdragers.
Hun namen staan op deze webite, onder het hoofdstuk "Informatie en contact".
 

lees meer »
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 15-11-2018 om 17.30 uur
meer details

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND, maar deze maand op WOENSDAG!))
datum en tijdstip 19-12-2018 om 17.30 uur
meer details

 
GEMEENTE AVOND OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2018

MAANDAGAVOND 12 NOVEMBER aanstaande vindt de GEEMENET AVOND plaats.

We nodigen u daarvoor van harte uit. Allereerst worden de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 besproken.

Daarna komen aan de orde:
- verslag onderzoeksgroep materiële toekomst van onze gemeente;
- plan pastoraat en
- beamergebruik.

 
Informatie over de financiën van onze gemeente kunt u desgewenst na de diensten op 4 en 11 november meenemen van de tafel in de Stiltekapel.'

Juup Bosch,
scriba

 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!

Als kerkelijke gemeente doen wij bancaire zaken met het SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer). En die stichting laat dat geldbeheer vanaf 1 november 2018 uitvoeren door de Rabobank (omdat de voormalige bankier hiermee stopt).

Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt vanaf 1 november 2018 het volgende bankrekeningnummer:
 
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838

 
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
LAAT JE EENS VERLEIDEN....... om een actieve(re) bijdrage te leveren aan ons gemeentewerk


  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.