PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
‘Groene kerk’ eerste thema Ringontmoeting Hoofddorp

‘Groene kerk’ eerste thema Ringontmoeting Hoofddorp

Op donderdag 28 februari 2019 zijn alle kerkenraadsleden én geïnteresseerde gemeenteleden van de nieuwe Ring Hoofddorp (Haarlemmermeer plus Aalsmeer/Uithoorn/Kudelstaart) uitgenodigd voor een eerste ringontmoeting in De Ark aan het Muiderbos 36 in Hoofddorp.
 
De ringontmoeting is een nieuw fenomeen binnen de Protestantse Kerk. De Protestantse Kerk streeft ernaar minder met bestuurlijke zaken bezig te zijn en daardoor meer tijd over te houden voor onderlinge inspiratie en ontmoeting. De Ark is gevraagd om als groene kerk de gastvrouw te zijn voor de eerste ringontmoeting.

I.v.m. de catering is het wenselijk dat men zich van tevoren aanmeldt. Dit geldt zeker voor de maaltijd.
 
Datum en tijd:  donderdag 28 februari, 19.30 uur (maaltijd 18.00 uur)
Plaats:                  Kerkgebouw De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp
Opgeven bij:    
 

lees meer »
 
DE BLOEMENGROEP; WAT IS DAT EN WIE ZIJN WIJ?

Een voorbeeld van wat wij als thematisch bloemstuk maken voor in de kerk.
DE BLOEMENGROEP; WAT IS DAT EN WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn de "bloemengroep" van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden. U ziet ons eigenlijk vrijwel nooit en áls u ons ziet (bij voorbeeld als kerkgangers of gewoon in de tuin), dan herkent u ons natuurlijk helemaal niet als de "bloemengroep".
Wie en wat zijn  wij dan? Lees hieronder verder en u zult ons "ontdekken".
 

lees meer »
 
COMMUNICEREN IN DE KERK EN NAAR BUITEN

Communicatie(beleids)plan van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden - 20 augustus 2016
COMMUNICEREN IN DE KERK EN NAAR BUITEN

Op 16 januari 2017 is het communicatie(beleids)plan voor onze gemeente vastgesteld.
Dit beleidsplan is opgesteld naar aanleiding van het besluit van de kerkenraad medio 2014 om meer en gestructureerder vorm te geven aan de communicatie binnen binnen onze gemeente en vanuit onze gemeente.
Nadat eerst om praktische redenen een website is opgezet en ingericht (naast ons bestaande MEERKONTAKT) heeft de betreffende "commissie PR en Communicatie" bijgevoegd beleidsplan opgesteld.
Dit is besproken in de verschillende gremia en voorts in de kerkenraad vastgesteld als uitgan gspunt voor onze communicatie.

Met name de 11 résumerende aanbevelingen zijn daarbij vastgesteld als doelstelling(en).
 

lees meer »
 
BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE BADHOEVEDORP-LIJNDEN 2015-2020

BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE BADHOEVEDORP-LIJNDEN 2015-2020

Op basis van verschillende discussies en bijeenkomsten heeft de kerkenraad kort geleden het beleidsplan voor 2015 tot en met 2020 definitief vastgesteld.
Hieronder treft u de volledige tekst van dit beleidsplan aan.
Het vormt het uitgangspunt en de leidraad voor alle activiteiten die wij samen doen.
Voor vragen en/of opmerkingen hierover kunt u vanzelfsprekend terecht bij een van de ambtsdragers.
Hun namen staan op deze webite, onder het hoofdstuk "Informatie en contact".
 

lees meer »
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 17-01-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAFÉ BADHOEVEDORP; HOE RELIGIEUS IS NEDERLAND NOG?
datum en tijdstip 25-01-2019 om 18.30 uur
meer details

 
KERKBALANS 2019: KERK ZIJN WE SAMEN! WE REKENEN GRAAG OP UW FINANCIELE BIJDRAGE!

Beste Gemeenteleden,
De enveloppe voor de kerkbalans is inmiddels weer op uw mat gevallen. Mocht u problemen hebben met invullen of met retourneren neemt u dan gerust contact met ons op.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Marijn Vis 06-1492 8440, Harm Jonker 06-2041 4745 en Foeke Dekker 06-2157 2847.


Lees hierover meer onder "College van Kerkrentmeesters".
 
 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!
Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt vanaf 1 november 2018 het volgende bankrekeningnummer:
 
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838

 
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
EEN PAAR KEER PER JAAR OP KLEINE KINDEREN PASSEN TIJDENS DE KERKDIENST?!

Vindt u kleine kinderen ook zo leuk? En gunt u de ouders van deze kinderen ook dat zij in de kerk aanwezig kunnen zijn bij bijzondere diensten als Kerst, pasen, pinksteren, schoolkerkdienst en dergelijke?

Neem even contact op met ds. Bert Griffioen of Greet Boersma van de commissie Erediensten. Zij kunnen u zeker meer vertellen en ook ongetwijfeld enthousiasmeren. meer
 
KERKBALANS 2019: EEN GOEDE GELEGENHEID VOOR U OM TE OVERWEGEN UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAST TE LEGGEN

LEES HIEROVER MEER ONDER HET KOPJE "COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS".

Wij hebben voor uw gemak het formulier hierbij gevoegd. 
 /uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente - 2016.pdf

Twijfelt u of weet u niet precies hoe dat moet?
Neem dan graag even contact op met de penningemeester van het CvK (Marijn Vis; 06-14928440). meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.