PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN: HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN:

Lokale hulp:
-praktische en/of financiele hulp (dat kan o.m. via het noodfonds)
-ondersteunen bij het vinden van de weg in het woud van regelgeving
 Regionale hulp:
-zoals het vluchtelingenproject  Vijfhuizen (i.s.m. buurtgemeenten)
-samenwerking met de Voedselbank
 Landelijke hulp:
-dit gebeurt voornamelijk op financieel terrein via de landelijke PKN middels Kerk in Actie
Mondiale hulp:
-via de commissie ZWO (Zending  Werelddiaconaat en Ontwikkelings- samenwerking).  Aandacht en financiele steun voor projecten in ontwikkelings-landen, met name op het gebied van onderwijs.

Activiteiten van de diakenen
1. Ambtelijke tegenwoordigheid in de erediensten
Elke zondag inzamelen en verwerken van gaven volgens een jaarlijks vastgesteld collecterooster (ongeveer 1 x per drie weken)
2. Praktische voorbereidingen op de zondagen wanneer de Maaltijd van de Heer gevierd wordt. Ambtelijke deelname hieraan, samen met andere ambtsdragers en de predikant.
3. Het mede organiseren van de jaarlijkse Oogstdienst, waarbij de ‘oogst’ aan de oudere leden in de gemeente wordt uitgedeeld.
4. Jaarlijkse voorbereiding van de ouderenmiddag/-viering in samenwerking met het Pastoraat.
5. Participatie in de eigen Diaconale Raad, eens in de 4 weken.
6. Actieve betrokkenheid in andere beleidsorganen:  Kerkenraad 1 x per 6 weken.   Voorts:  Moderamen (beurtelingse participatie), Commissie Eredienst (vaste afgevaardigde) en de regionale Classis (afgevaardigde).
Financieel beleid en beheer met betrekking tot het diaconaat en contact met het algemene college van kerkrentmeesters.
7. Verantwoordelijkheid voor de zondagse bloemendienst in de kerk.

Het huidige college van diakenen:
Henk Kamerman                 -  voorzitter  &  penningmeester
Rita Braam                          -  secretaris
Ien Moens
Anneke de Jongh
Roelie Bentschap-Knook
Marianne Zorge
Annette Sikkel
 
OPROEP:
Wij zijn op zoek naar versterking van ons diaconale team, i.v.m het aftreden op korte termijn van enkele diakenen.
Heeft u diaconale affiniteit, bent u slagvaardig, praktisch ingesteld, en wilt en kunt u een steentje bijdragen aan het werk in de gemeente?
Voor informatie, hulp of anderszins kunt u contact opnemen met:
(Henk Kamerman, tel. 0206597291

 

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 17-01-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAF√Č BADHOEVEDORP; HOE RELIGIEUS IS NEDERLAND NOG?
datum en tijdstip 25-01-2019 om 18.30 uur
meer details

 
KERKBALANS 2019: KERK ZIJN WE SAMEN! WE REKENEN GRAAG OP UW FINANCIELE BIJDRAGE!

Beste Gemeenteleden,
De enveloppe voor de kerkbalans is inmiddels weer op uw mat gevallen. Mocht u problemen hebben met invullen of met retourneren neemt u dan gerust contact met ons op.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Marijn Vis 06-1492 8440, Harm Jonker 06-2041 4745 en Foeke Dekker 06-2157 2847.


Lees hierover meer onder "College van Kerkrentmeesters".
 
 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!
Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt vanaf 1 november 2018 het volgende bankrekeningnummer:
 
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838

 
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
EEN PAAR KEER PER JAAR OP KLEINE KINDEREN PASSEN TIJDENS DE KERKDIENST?!

Vindt u kleine kinderen ook zo leuk? En gunt u de ouders van deze kinderen ook dat zij in de kerk aanwezig kunnen zijn bij bijzondere diensten als Kerst, pasen, pinksteren, schoolkerkdienst en dergelijke?

Neem even contact op met ds. Bert Griffioen of Greet Boersma van de commissie Erediensten. Zij kunnen u zeker meer vertellen en ook ongetwijfeld enthousiasmeren. meer
 
KERKBALANS 2019: EEN GOEDE GELEGENHEID VOOR U OM TE OVERWEGEN UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAST TE LEGGEN

LEES HIEROVER MEER ONDER HET KOPJE "COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS".

Wij hebben voor uw gemak het formulier hierbij gevoegd. 
 /uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente - 2016.pdf

Twijfelt u of weet u niet precies hoe dat moet?
Neem dan graag even contact op met de penningemeester van het CvK (Marijn Vis; 06-14928440). meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.