HARTELIJK BEDANKT! HARTELIJK BEDANKT!
Beste gemeenteleden van de Pelgrimskerk,
Bedankt voor de bloemen, telefoontjes en het bezoek na mijn knieoperatie.
Het revalideren valt mij zwaar en zal nog enige tijd duren.
Met vriendelijke groet, Adri en Gré den Braber, Lijnden.
 
HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN: HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN:
Als er al in de Bijbel wordt gesproken over ‘ambtsdragers’, zijn het diakenen. Vanuit onze christelijke identiteit willen wij werken naar het voorbeeld van Jezus Christus, die oproept tot naastenliefde, barmhartigheid en het bevorderen van gerechtigheid. Binnen onze PKN-Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden verrichten diakenen dienstwerk tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld en nemen ze initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijk welzijn. Zij verlenen naar hun vermogen hulp aan hen die bijstand, verzorging of bescherming nodig hebben. De diaconie is betrokken bij sociale vraagstukken en het aanspreken van overheid en samenleving op haar verantwoordelijkheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
lees meer ยป