PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
OUDERENMIDDAG OP 10 MAART 2019

OUDERENMIDDAG OP 10 MAART 2019

Buiten waait en regent het maar in de ontmoetingsruimte van onze Pelgrimskerk ziet het er feestelijk uit.Voorjaarsbloemen op de tafels en ook branden de kaarsjes

De deelnemers aan deze middag krijgen eerst koffie of thee met een heerlijke petit fours daarna gaan ze naar de kerkzaal voor een dienst met onze eigen dominee Bert.
Na de dienst wordt er onder het genot van een drankje heel wat afgekletst je kan zien dat iedereen het reuze naar zijn zin heeft.

De middag wordt afgesloten met een  broodmaaltijd inclusief een kroket gebakken in onze eigen cafeteria. Bij het naar huis gaan kreeg iedereen nog een potje blauwe druifjes mee.

Alle aanwezige ouderen hebben van deze middag genoten.
Dank aan iedereen die aan deze middag heeft meegewerkt.
Anneke de Jongh
 

 
40 DAGENTIJD CAMPAGNE 2019

40 DAGENTIJD CAMPAGNE 2019

Een nieuw begin maken, is het thema voor dit jaar. 
In de 40-dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen.

Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet wanneer je als kindslaaf moet werken, je familie is vermoord door gewelddadige milities of als gevangene je leven weer op wilt bouwen.
In deze 40-dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. We ondersteunen ex-gedetineerden, kindslaven in India, weeskinderen in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en Nederland om een nieuw begin te maken.
We willen u vragen daarbij mee te helpen.


Uw Diakonie

Het volledige praogramma voor de 40 dagentijd treft u hier aan:
/uploads/klant446/files/40dagentijdcampagne 2019.docx

lees meer »
 
HARTELIJK BEDANKT!

HARTELIJK BEDANKT!

Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat ik mocht ontvangen. Ik ben dankbaar voor het medeleven, het doet mij goed.
Hartelijke groet, Ina Goudappel.


Afgelopen zondag 10 februari werd ik door Marianne Zorge verrast met een prachtig boeket namens de Protestantse Gemeente. Het bezoek en de bloemen helpen mij bij het herstel van mijn heupoperatie.
Heel hartelijk dank daarvoor. Wil van der Kramer.

Namens mijn schoonzoon en dochter, Bas en Eva Verhoek Herngreen, hartelijk dank voor het mooie boeket! Het stond afgelopen zondag 24 februari onverwacht voor onze deur. Het doet goed, dat er aan hen wordt gedacht in deze moeilijke, onrustige periode.
Nogmaals dank en vriendelijke groet, Carla Herngreen

 
HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN: HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN:

Als er al in de Bijbel wordt gesproken over ‘ambtsdragers’, zijn het diakenen. Vanuit onze christelijke identiteit willen wij werken naar het voorbeeld van Jezus Christus, die oproept tot naastenliefde, barmhartigheid en het bevorderen van gerechtigheid. Binnen onze PKN-Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden verrichten diakenen dienstwerk tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld en nemen ze initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijk welzijn. Zij verlenen naar hun vermogen hulp aan hen die bijstand, verzorging of bescherming nodig hebben. De diaconie is betrokken bij sociale vraagstukken en het aanspreken van overheid en samenleving op haar verantwoordelijkheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

lees meer »
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-03-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAFÉ BADHOEVEDORP - HET VERBINDEN VAN UITERSTEN
datum en tijdstip 22-03-2019 om 18.30 uur
meer details

 
BEZORGERS MEERKONTAKT GEZOCHT!

Elders in Meerkontakt heeft u kunnen lezen dat er weer een bezorger is gestopt.
Nu zoeken we gemeenteleden die deze taak op zich willen nemen.
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532. Email:
  meer
 
HARTELIJK DANK VOOR AL UW TOEZEGGINGEN BIJ KERKBALANS!

De actie “Kerkbalans” is weer grotendeels achter de rug.  In januari ontving u allen een verzoek om uw vrijwillige bijdragen voor 2019 toe te zeggen. Velen hebben daaraan gehoor gegeven, waarvoor wij u van harte dank zeggen.

Het College van Kerkrentmeesters meer
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.