PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
COMMUNICATIE VAN "ONZE KERK" IN ONTWIKKELING

COMMUNICATIE VAN "ONZE KERK" IN ONTWIKKELING

Aanpassing van inhoud, vormgeving en werkwijze heeft vooral ook een praktische/technische kant. Daarom heeft een klein groepje zich eerst gebogen over de mogelijkheden en de benodigdheden.
Op basis daarvan hebben we als kerkenraad op 28 januari vastgesteld wie aanspreekbaar is voor het aanleveren van kopij uit de verschillende raden en commissies binnen onze gemeente. Want….zonder kopij heeft het geen zin om MEERKONTAKT en/of de website “op te frissen”.

U zult in de komende maanden vast merken dat op een aantal punten verandering zichtbaar is.

  • Zo wordt u (en dat hebben we al eerder gedaan) dringend gevraagd uw mailadres op te geven. Doe dat graag via de mail van . Hierdoor wordt het ons (met een afnemend aantal bezorgers) mogelijk u MEERKONTAKT per mail te sturen. De bedoeling is dat deze “elektronische versie” onder meer voorzien wordt van meer kleuruitstraling, waardoor het ook prettiger leest.
  • Binnenkort zal ook een algemeen mailadres voor de redactie van MEERKONTAKT én www.pelgrimskerk.org van start gaan. Iedereen kan dan zijn kopij naar één adres sturen. De redactie kan dit dan zowel op de website zetten als in MEERKONTAKT.
www.pelrgimskerk.org zal een andere (hopelijk eenvoudiger en aansprekender) indeling krijgen, waaraan momenteel wordt gewerkt.

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-02-2019 om 17.30 uur
meer details

90e WERELDGEBEDSDAG IN NEDERLAND: WELKOM, GOD NODIGT JE UIT!
datum en tijdstip 01-03-2019 om 19.30 uur
meer details

 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
KERKBALANS 2019: KERK ZIJN WE SAMEN! WE REKENEN GRAAG OP UW FINANCIELE BIJDRAGE!

Beste Gemeenteleden,
De enveloppe voor kerkbalans is weer op uw mat gevallen. Problemen met invullen? Neem gerust even contact op.
Kerkrentmeesters, Marijn Vis 06-1492 8440, Harm Jonker 06-2041 4745 en Foeke Dekker 06-2157 2847.

Lees meer onder "College van Kerkrentmeesters".
 
 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!
Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt het volgende bankrekeningnummer:
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
EEN PAAR KEER PER JAAR OP KLEINE KINDEREN PASSEN TIJDENS DE KERKDIENST?!

Neem dan contact op met ds. Bert Griffioen of Greet Boersma. Zij kunnen u zeker meer vertellen en ook ongetwijfeld enthousiasmeren. meer
 
KERKBALANS 2019: EEN GOEDE GELEGENHEID VOOR U OM TE OVERWEGEN UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAST TE LEGGEN

LEES HIEROVER BIJ "COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS".
Wij hebben voor uw gemak het formulier hierbij gevoegd. 
 /uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente - 2016.pdf
Twijfelt u of weet u niet precies hoe dat moet?
Neem dan graag even contact op met de penningemeester van het CvK (Marijn Vis; 06-14928440). meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.