PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
MEDIATIE: "DE MOERBEITOPPEN RUISTEN"

MEDIATIE: "DE MOERBEITOPPEN RUISTEN"

Nicolaas Beets (1814-1903) was 81 jaar toen hij dit gedicht schreef. Het is van het eerste tot het laatste couplet een pareltje, een gedicht dat tot op de dag van vandaag nog graag wordt gelezen. Stel je eens Nicolaas Beets voor, een hoogleraar in de theologie, beroemd, rijk en getrouwd met een adellijke vrouw. Tijdens zijn studententijd in Leiden zei hij eens gekscherend: „Ik ben zo gewild als een paar oranje handschoenen.‟ Hij wist wel beter. Succes had hij met de Camera Obscura en als predikant hoefde hij niet te klagen over een halflege kerk. Maar dichten kon hij eigenlijk niet. Hij maakte veel knus broddelwerk en daarom is het gedicht „De moerbeitoppen ruisten‟ zo bijzonder.
De eerste zin staat tussen aanhalingstekens omdat het een citaat uit de bijbel is: 2 Samuel 5:24. Koning David heeft de Filistijnen verslagen en vraagt God wat hij zal doen als de vijand opnieuw oprukt. Het antwoord luidt: „Zodra je in de toppen van de balsemstruiken het geluid van voetstappen hoort, sla dan toe.‟1 In de Statenvertaling is er geen sprake van balsemstruiken maar van moerbeibomen. In de tuin van Beets stond een moerbeiboom, wat hem tot het gedicht kon inspireren.
Wat me steeds weer treft als ik het gedicht herlees, is de regel „Nee, niet voorbij, hij toefde‟. Ergens toeven (vertoeven) is er langer verblijven. In 2 Samuel 5 trekt God vooruit, in het gedicht blijft Hij omdat de dichter in grote verwarring is. Er zijn gedachten die hem kwellen, vervolgen en ontstellen. Dat is nog al wat. Dat verwachten we niet van zo‟n beroemd theoloog als Beets. Had hij niet de wijsheid in pacht? Nee, hij is even klein als iedereen en moet als een kind door God worden getroost in Zijn vaderarmen.
Was Beets soms bang voor de dood? Eenentachtig jaar is stokoud in zijn tijd. Het zou kunnen omdat hij in het laatste couplet zegt: „Ik had zo zacht geslapen‟. ‟Slaap zacht‟ wordt er gezegd als iemand overleden is. Maar Beets wordt opgewekt wakker en voelt dat God over hem waakt.

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-02-2019 om 17.30 uur
meer details

90e WERELDGEBEDSDAG IN NEDERLAND: WELKOM, GOD NODIGT JE UIT!
datum en tijdstip 01-03-2019 om 19.30 uur
meer details

 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
KERKBALANS 2019: KERK ZIJN WE SAMEN! WE REKENEN GRAAG OP UW FINANCIELE BIJDRAGE!

Beste Gemeenteleden,
De enveloppe voor kerkbalans is weer op uw mat gevallen. Problemen met invullen? Neem gerust even contact op.
Kerkrentmeesters, Marijn Vis 06-1492 8440, Harm Jonker 06-2041 4745 en Foeke Dekker 06-2157 2847.

Lees meer onder "College van Kerkrentmeesters".
 
 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!
Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt het volgende bankrekeningnummer:
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
EEN PAAR KEER PER JAAR OP KLEINE KINDEREN PASSEN TIJDENS DE KERKDIENST?!

Neem dan contact op met ds. Bert Griffioen of Greet Boersma. Zij kunnen u zeker meer vertellen en ook ongetwijfeld enthousiasmeren. meer
 
KERKBALANS 2019: EEN GOEDE GELEGENHEID VOOR U OM TE OVERWEGEN UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAST TE LEGGEN

LEES HIEROVER BIJ "COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS".
Wij hebben voor uw gemak het formulier hierbij gevoegd. 
 /uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente - 2016.pdf
Twijfelt u of weet u niet precies hoe dat moet?
Neem dan graag even contact op met de penningemeester van het CvK (Marijn Vis; 06-14928440). meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.