PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
DE BIJBEL IN GEWONE TAAL

DE BIJBEL IN GEWONE TAAL

De BGT gebruikt gewone, bekende woorden… Die maken de tekst spannend en levendig… Sommige woorden zijn smeermiddelen: kleine, op het eerste gezicht onbelangrijke woorden… Het gaat om woorden als ‘gewoon’, ‘natuurlijk’, ‘eigenlijk’, ‘echt’. Zulke woorden hebben vaak geen een-op-een-relatie met Hebreeuwse of Griekse woorden uit de brontekst, maar passen perfect in de context en maken de boodschap duidelijk… zie bijvoorbeeld: Job 2:3 (‘Dan heb je natuurlijk ook mijn dienaar Job gezien’), Prediker 4:8 (‘Voor wie werk ik eigenlijk zo hard?’) en 2 Thessalonicenzen 3:12 (‘Blijf gewoon je werk doen’ ). Smaakmakers zijn woorden als ‘hé’, ‘kijk nou’, ‘jongens’ (als aanspreekvorm), ‘leuk’ en ‘sorry’.

Deze woorden komen in geen enkele andere Bijbelvertaling voor… Het effect is dat de tekst dichtbij komt. Voorbeelden zijn: Ze deden hem een blinddoek om en sloegen hem. Toen zeiden ze: ‘Hé profeet, zeg eens wie dat deed!’ (Lucas 22:63-64); De farizeeën zeiden tegen Jezus: ‘Kijk nou! Waarom doen uw leerlingen iets dat op sabbat verboden is?’ (Marcus 2:24); Jezus riep tegen hen: ‘Jongens, hebben jullie misschien wat vis voor me?’(Johannes 21:5). Zo kan het dus gebeuren dat Paulus in 2 Korintiërs 11:21 ‘sorry’ zegt, voor het eerst in de geschiedenis.
Zo’n woordje zorgt ervoor dat zijn uitspraken levendig klinken, maar het doet meer. Juist door de aansluiting bij ons eigen dagelijkse taalgebruik wordt het makkelijker voor lezers om de toon en de strekking van een tekst goed te vatten. Sommige woorden en uitdrukkingen in de Bijbel in Gewone Taal kunnen je zomaar een glimlach ontlokken. Omdat je ze niet in de Bijbel verwacht. 

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 15-11-2018 om 17.30 uur
meer details

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND, maar deze maand op WOENSDAG!))
datum en tijdstip 19-12-2018 om 17.30 uur
meer details

 
GEMEENTE AVOND OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2018

MAANDAGAVOND 12 NOVEMBER aanstaande vindt de GEEMENET AVOND plaats.

We nodigen u daarvoor van harte uit. Allereerst worden de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 besproken.

Daarna komen aan de orde:
- verslag onderzoeksgroep materiële toekomst van onze gemeente;
- plan pastoraat en
- beamergebruik.

 
Informatie over de financiën van onze gemeente kunt u desgewenst na de diensten op 4 en 11 november meenemen van de tafel in de Stiltekapel.'

Juup Bosch,
scriba

 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!

Als kerkelijke gemeente doen wij bancaire zaken met het SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer). En die stichting laat dat geldbeheer vanaf 1 november 2018 uitvoeren door de Rabobank (omdat de voormalige bankier hiermee stopt).

Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt vanaf 1 november 2018 het volgende bankrekeningnummer:
 
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838

 
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
LAAT JE EENS VERLEIDEN....... om een actieve(re) bijdrage te leveren aan ons gemeentewerk


  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.