PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
COMMUNICEREN IN DE KERK EN NAAR BUITEN

Communicatie(beleids)plan van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden - 20 augustus 2016
COMMUNICEREN IN DE KERK EN NAAR BUITEN

Klik op de link hieronder en.....je kunt de hele beleidsnota lezen!
/uploads/klant446/files/Communicatie(beleids)plan Badhoevedorp-Lijnden - 2016-08-20.pdf

/uploads/klant446//files/Communicatie(beleids)plan%20in%20beeld%20gebracht%20-%202016-12-12.pptx

En de 12 aanbevelingen zijn hieronder nog een keer aangegeven:
1. Stel vast dat inhoud van de boodschap (voorbereiding activiteit, verkondigen van een mening, initiëren van een discussie etc) één geheel vormt met de communicatie daarover naar anderen en dat die gericht moet zijn op de achtereenvolgens genoemde doelgroepen;
2. Stel vast dat voorbereiders van communicatie zich telkens bewust voorbereiden in die zin dat men zoekt naar wát men met de communicatie wil bereiken, wat de boodschap is, wie de doelgroep(en) is/zijn en welke middelen daartoe het meest geschikt zijn/lijken;
3. Stel vast dat communicatie vanuit onze gemeente eenduidig en herkenbaar moet zijn als ónze communicatie als onderdeel van PKN Nederland;
4. Stel vast dat alle communicatie uitingen via één centraal punt lopen waarbij het uitgangspunt “web first” geldt, dwz dat álle informatie steeds zsm via elektronische weg beschikbaar is/komt en zo nodig/zo mogelijk daarna op papier;
5. Richt een redactiecommissie van ca. 3 a 4 personen in;
6. Schaf een extentie aan via een hostingbureau als genoemd en richt hierop een aantal specifieke, eenvoudig herkenbare mailadressen in;
7. Abonneer ons op de kerkelijke app “Protestant” en koppel deze aan de website;
8. Draag zorg voor een gestructureerde aanlevermogelijkheid van kopij voor allerlei zaken (formulier dat kan worden gedownloaded);
9. Beslis dat het aangegeven model “leidend” is voor alle communicatie en dring onafgebroken bij ieder aan om deze weg van communiceren te bewandelen;
10. Geef opdracht tot, cq zoek iemand die kán en wíl voorbereiden een “huisstijl” voor onze gemeente en laat deze voorstellen doen aan een beperkte commissie die hiertoe besluitvormend kan/mag zijn;
11. Bewaak als moderamen de voortgang van deze aanbevelingen en evalueer -na invoering- regelmatig maar minstens één maal per jaar of dit als zodanig nog steeds bekend is en zo wordt uitgevoerd. Stel de doelstellingen zo nodig daartoe bij.

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 15-11-2018 om 17.30 uur
meer details

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND, maar deze maand op WOENSDAG!))
datum en tijdstip 19-12-2018 om 17.30 uur
meer details

 
GEMEENTE AVOND OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2018

MAANDAGAVOND 12 NOVEMBER aanstaande vindt de GEEMENET AVOND plaats.

We nodigen u daarvoor van harte uit. Allereerst worden de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 besproken.

Daarna komen aan de orde:
- verslag onderzoeksgroep materiële toekomst van onze gemeente;
- plan pastoraat en
- beamergebruik.

 
Informatie over de financiën van onze gemeente kunt u desgewenst na de diensten op 4 en 11 november meenemen van de tafel in de Stiltekapel.'

Juup Bosch,
scriba

 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!

Als kerkelijke gemeente doen wij bancaire zaken met het SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer). En die stichting laat dat geldbeheer vanaf 1 november 2018 uitvoeren door de Rabobank (omdat de voormalige bankier hiermee stopt).

Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt vanaf 1 november 2018 het volgende bankrekeningnummer:
 
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838

 
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
LAAT JE EENS VERLEIDEN....... om een actieve(re) bijdrage te leveren aan ons gemeentewerk


  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.