PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
COMMUNICEREN IN DE KERK EN NAAR BUITEN

Communicatie(beleids)plan van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden - 20 augustus 2016
COMMUNICEREN IN DE KERK EN NAAR BUITEN

Klik op de link hieronder en.....je kunt de hele beleidsnota lezen!
/uploads/klant446/files/Communicatie(beleids)plan Badhoevedorp-Lijnden - 2016-08-20.pdf

/uploads/klant446//files/Communicatie(beleids)plan%20in%20beeld%20gebracht%20-%202016-12-12.pptx

En de 12 aanbevelingen zijn hieronder nog een keer aangegeven:
1. Stel vast dat inhoud van de boodschap (voorbereiding activiteit, verkondigen van een mening, initiëren van een discussie etc) één geheel vormt met de communicatie daarover naar anderen en dat die gericht moet zijn op de achtereenvolgens genoemde doelgroepen;
2. Stel vast dat voorbereiders van communicatie zich telkens bewust voorbereiden in die zin dat men zoekt naar wát men met de communicatie wil bereiken, wat de boodschap is, wie de doelgroep(en) is/zijn en welke middelen daartoe het meest geschikt zijn/lijken;
3. Stel vast dat communicatie vanuit onze gemeente eenduidig en herkenbaar moet zijn als ónze communicatie als onderdeel van PKN Nederland;
4. Stel vast dat alle communicatie uitingen via één centraal punt lopen waarbij het uitgangspunt “web first” geldt, dwz dat álle informatie steeds zsm via elektronische weg beschikbaar is/komt en zo nodig/zo mogelijk daarna op papier;
5. Richt een redactiecommissie van ca. 3 a 4 personen in;
6. Schaf een extentie aan via een hostingbureau als genoemd en richt hierop een aantal specifieke, eenvoudig herkenbare mailadressen in;
7. Abonneer ons op de kerkelijke app “Protestant” en koppel deze aan de website;
8. Draag zorg voor een gestructureerde aanlevermogelijkheid van kopij voor allerlei zaken (formulier dat kan worden gedownloaded);
9. Beslis dat het aangegeven model “leidend” is voor alle communicatie en dring onafgebroken bij ieder aan om deze weg van communiceren te bewandelen;
10. Geef opdracht tot, cq zoek iemand die kán en wíl voorbereiden een “huisstijl” voor onze gemeente en laat deze voorstellen doen aan een beperkte commissie die hiertoe besluitvormend kan/mag zijn;
11. Bewaak als moderamen de voortgang van deze aanbevelingen en evalueer -na invoering- regelmatig maar minstens één maal per jaar of dit als zodanig nog steeds bekend is en zo wordt uitgevoerd. Stel de doelstellingen zo nodig daartoe bij.

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-03-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAF√Č BADHOEVEDORP - HET VERBINDEN VAN UITERSTEN
datum en tijdstip 22-03-2019 om 18.30 uur
meer details

 
BEZORGERS MEERKONTAKT GEZOCHT!

Elders in Meerkontakt heeft u kunnen lezen dat er weer een bezorger is gestopt.
Nu zoeken we gemeenteleden die deze taak op zich willen nemen.
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532. Email:
  meer
 
HARTELIJK DANK VOOR AL UW TOEZEGGINGEN BIJ KERKBALANS!

De actie “Kerkbalans” is weer grotendeels achter de rug.  In januari ontving u allen een verzoek om uw vrijwillige bijdragen voor 2019 toe te zeggen. Velen hebben daaraan gehoor gegeven, waarvoor wij u van harte dank zeggen.

Het College van Kerkrentmeesters meer
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.