PROTESTANTSE GEMEENTE BADHOEVEDORP/LIJNDEN

PROTESTANTSE GEMEENTE BADHOEVEDORP/LIJNDEN
Wij zijn een protestantse gemeente die behoort tot de Protestantse Kerk Nederland.
Ons kerkgebouw heet de PELGRIMSKERK. Die staat aan de Havikstraat 5, 1171 DW in Badhoevedorp (postadres: Roerdompstraat 17A, 1171 HA).
Onze kerkdiensten houden wij zondags van 10.00 tot ca. 11.30 uur.

U vindt op deze website informatie over allerlei wetenswaardigheden vanuit onze kerkelijke gemeente, activiteiten die wij zelf organiseren, maar ook die door andere “bevriende organisaties” worden georganiseerd.
Ook vindt u een archief van onze kerkbladen en informatie/wetenswaardigheden vanuit verschillende raden en commissies.
 
lees meer »
 
ACTUEEL OVERZICHT NAMEN KERKENRAADSLEDEN

ACTUEEL OVERZICHT NAMEN KERKENRAADSLEDEN
Hier treft u de namen aan van de kerkenraadsleden die op dit moment (per 1 november 2019) in functie zijn. U kunt hen aanspreken als u dit wenst en hen benaderen met vragen, opmerkingen en/of problemen.
Mocht u onverhoopt niet bij de juiste persoon zijn, dan mag u erop rekenen dat hij/zij u te woord staat en u zo nodig verwijst of uw vraag bij de juiste collega neerlegt ter behandeling of beantwoording.
Met vriendelijke groet,
Harry den Arend, voorzitter kerkenraad
 
lees meer »
 
DE BIJBEL IN GEWONE TAAL

DE BIJBEL IN GEWONE TAAL
Sinds enige tijd bestaat de Bijbel in gewone taal (BGT). Het is wennen…

Omdat we gewend zijn aan meer afstandelijke Bijbeltaal. Het zijn de smaakmakers van de BGT, ze dragen bij aan de levendigheid en de kracht van de teksten. Ze zijn heel gewoon, en juist daardoor bijzonder.

Marja Verburg, een van de vertalers van de BGT (bewerkt). Paul Boersma.
lees meer »