ma 2 september 2019

GEMEENTEAVOND OVER DE TOEKOMST VAN UW GEMEENTE

Locatie: 
 Karavanserai
Tijdstip: 
 20.00 UUR  - 22.30 uur

In de loop van het voorjaar hebben  we u enkele malen geïnformeerd over de voortgang van de werkgroep Pelgrimskerk 2025. Nog niet over de inhoud van de mogelijkheden, maar wel over het werk dat wordt verzet.

Maar op dit moment kunnen we u meedelen dat het rapport van onze externe deskundigen bijna klaar is en we verwachten dat rapport in de loop van juli/augustus.

Omdat dit midden in de zomervakantie is, hebben we een “behandelingsplanning” opgesteld voor zo spoedig mogelijk ná de vakantieperiode.
Daarvoor zal het moderamen en de kerkenraad eind augustus worden geïnformeerd over het rapport en direct daarop volgend houden we een 

GEMEENTEAVOND OP MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019.

Volgend op deze gemeenteavond zal de kerkenraad zich dan buigen over de verdere voortgangsmogelijkheden.

Noteer deze datum vooral in uw agenda en attendeer ook andere gemeenteleden hierop.

terug