PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
BELANGRIJKE ADRESSEN op een rij

BELANGRIJKE ADRESSEN op een rij

Kerkdiensten: Zondag 10.00 uur - kinderdienst wordt door de leiding verzorgd via een groepsapp.

Kerkadres: Pelgrimskerk; Havikstraat 5; 1171 DW Badhoevedorp; post: Roerdompstraat 17A; 1171 HA Badhoevedorp
Website: www.pelgrimskerk.org
Kerkdienst gemist: http://kerkdienstgemist.nl/assets/196793#.UnVH3PnD-TM

Predikant: Ds. B.J. Griffioen; Havikstraat 3; 1171 DW Badhoevedorp
Email: ; Tel: 337 6412 of 06 1203 6990 (woensdag: vrij)
Coördinatoren pastoraat (tevens ziekmeldingen en opname):
Mw W. Rechtuyt; Tel: 659 5529
Mw A. de Korver; Tel: 659 5390; Email:
Kanselmededelingen:
Bij voorkeur per mail aan de ouderling van dienst (op te vragen via de scriba).
Scriba: Dhr A.J. Bosch; Van ´t Hoffstraat 40+ 1171 AR Badhoevedorp
Email: ; Tel: 659 3500

Koster/beheerder: Mw. H. den Arend; Roerdompstraat 17A; 1171 HA Badhoevedorp; Email: ; Tel: 659 3133

Verhuur zalen/ruimtes: Mw. H. den Arend; Roerdompstraat 17A; 1171 HA Badhoevedorp; Email: ; Tel: 6593133

ROUWSUITE BADHOEVEDORP
Het verlengstuik van uw huiskamer
Als u daar het meest behoefte aan heeft

Info: Mw. H. den Arend 020 659 3133.

Kopij voor WEBSITE:
Kerkblad MEERKONTAKT:
Kopij: of redactieadres: Havikstraat 3 (pastorie);
Distributie, (bezorg)klachten, verhuis- en overlijdensberichten:
Dhr. G. Slingerland; Plesmanlaan 36; 1171 EP Badhoevedorp; Email: ; Tel: 659 3532.

Kerkelijk bureau:
Karavanserai: geopend: maandag 19.00 -20.00 uur voor geboorte, huwelijk, verhuizing, vertrek, overlijden, attestatie; Tel: 659 1521;
Mw K.G. van Weering-van Wielink; Tel: 659 2246;
Mw. E. de Best-Unk; Tel: 659 4834

Kerkelijk archief:
Karavanserai: Roerdompstraat 17A, 1171 HA Badhoevedorp
Geopend: maandag 10.00-11.00 uur;

Vrijwillige bijdragen & giften:
T.n.v. Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
Bank: NL16RABO0373715838;
Info: I. Graeve-Koldewijn; Email:
Specifieke giften:
Diaconie en Zending:
T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden;
Bank: NL55RABO0373736185;
Noodfonds:
T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden; Badhoevedorp o.v.v. "Diaconie" of "Zending" Bank: NL55RABO0373736185;
Bloemengroep:
T.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente; bloemengroep
Bank: NL69ABNA0464202906;
website: www.bloemengroep.nl;
 

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 17-01-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAFÉ BADHOEVEDORP; HOE RELIGIEUS IS NEDERLAND NOG?
datum en tijdstip 25-01-2019 om 18.30 uur
meer details

 
KERKBALANS 2019: KERK ZIJN WE SAMEN! WE REKENEN GRAAG OP UW FINANCIELE BIJDRAGE!

Beste Gemeenteleden,
De enveloppe voor de kerkbalans is inmiddels weer op uw mat gevallen. Mocht u problemen hebben met invullen of met retourneren neemt u dan gerust contact met ons op.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Marijn Vis 06-1492 8440, Harm Jonker 06-2041 4745 en Foeke Dekker 06-2157 2847.


Lees hierover meer onder "College van Kerkrentmeesters".
 
 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!
Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt vanaf 1 november 2018 het volgende bankrekeningnummer:
 
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838

 
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
EEN PAAR KEER PER JAAR OP KLEINE KINDEREN PASSEN TIJDENS DE KERKDIENST?!

Vindt u kleine kinderen ook zo leuk? En gunt u de ouders van deze kinderen ook dat zij in de kerk aanwezig kunnen zijn bij bijzondere diensten als Kerst, pasen, pinksteren, schoolkerkdienst en dergelijke?

Neem even contact op met ds. Bert Griffioen of Greet Boersma van de commissie Erediensten. Zij kunnen u zeker meer vertellen en ook ongetwijfeld enthousiasmeren. meer
 
KERKBALANS 2019: EEN GOEDE GELEGENHEID VOOR U OM TE OVERWEGEN UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAST TE LEGGEN

LEES HIEROVER MEER ONDER HET KOPJE "COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS".

Wij hebben voor uw gemak het formulier hierbij gevoegd. 
 /uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente - 2016.pdf

Twijfelt u of weet u niet precies hoe dat moet?
Neem dan graag even contact op met de penningemeester van het CvK (Marijn Vis; 06-14928440). meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.