PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
ACTUEEL OVERZICHT NAMEN KERKENRAADSLEDEN

ACTUEEL OVERZICHT NAMEN KERKENRAADSLEDEN

Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden                                      
Samenstelling kerkenraad – 1 januari 2018

                                                                                                                                                                                               
                                          
dhr. A.J. T. den Arend  (Harry)                 
ouderling – voorzitter kerkenraad
                               
mw. A.R. Bentschap Knook-Knibbe (Roelie)
diaken

dhr. F. Bentschap Knook (Frank)
ouderling - kerkrentmeester

mw. G. Boersma - de Groot (Greet)
ouderling / commissie Erediensten
                                                                                    
dhr. A.J. Bosch (Juup)
ouderling - scriba kerkenraad
                                                
mw. R.I. Braam-Tolsma (Rita)
diaken - secretaris diaconie

mw. A.J. Dees-Prevo (Jeanne)
ouderling - pastoraat

mw. L.W. Gijzenberg-van de Weg (Lucie) 
ouderling - pastoraat

ds. B.J. Griffioen (Bert)
predikant

mw. A. de Jongh (Anneke)
diaken

dhr. H. Jonker (Harm)
ouderling - voorzitter college van kerkrentmeesters (CvK), 2e vz KR

dhr. H. Kamerman (Henk)
diaken - penningmeester diaconie

mw. C.B. Moens-Roubos (Ien)
diaken - De Schuilhoeve

dhr. M. Vis (Marijn)
ouderling - penn. college van kerkrentmeesters

mw. M. Zorge-Kooij (Marianne)
diaken
                                                                                                                                                         

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 15-11-2018 om 17.30 uur
meer details

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND, maar deze maand op WOENSDAG!))
datum en tijdstip 19-12-2018 om 17.30 uur
meer details

 
GEMEENTE AVOND OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2018

MAANDAGAVOND 12 NOVEMBER aanstaande vindt de GEEMENET AVOND plaats.

We nodigen u daarvoor van harte uit. Allereerst worden de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 besproken.

Daarna komen aan de orde:
- verslag onderzoeksgroep materiële toekomst van onze gemeente;
- plan pastoraat en
- beamergebruik.

 
Informatie over de financiën van onze gemeente kunt u desgewenst na de diensten op 4 en 11 november meenemen van de tafel in de Stiltekapel.'

Juup Bosch,
scriba

 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!

Als kerkelijke gemeente doen wij bancaire zaken met het SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer). En die stichting laat dat geldbeheer vanaf 1 november 2018 uitvoeren door de Rabobank (omdat de voormalige bankier hiermee stopt).

Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt vanaf 1 november 2018 het volgende bankrekeningnummer:
 
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838

 
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
LAAT JE EENS VERLEIDEN....... om een actieve(re) bijdrage te leveren aan ons gemeentewerk


  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.