5 JULI 2020: DE KERKDEUREN ZIJN WEER OPEN! MET EXTRA MAATREGELEN.

5 JULI 2020: DE KERKDEUREN ZIJN WEER OPEN! MET EXTRA MAATREGELEN.
In aansluiting op de landelijke maatregelen in het kader van de openstelling van openbare gebouwen kunnen we gelukkig vanaf zondag 5 juli 2020 weer in ons eigen kerkgebouw kerkdiensten vieren!
Na een periode van bijna vier maanden(!) mogen maximaal 100 personen gelijktijdig in de kerkzaal zitten. Dat betekent dat we weer kerkdiensten met gemeenteleden kunnen vieren, zonder kerkgangers te hoeven weigeren.

Nu we weer bij elkaar mogen komen, zullen we dat natuurlijk vieren met dank aan Hem die alles mogelijk maakt. De eerste dienst staat dus vooral in het licht van dankbaarheid. Maar ook in het teken van een afscheid dat eerder niet kon worden gevierd. Elders op deze website leest u hierover meer.

Maar wij zijn genoodzaakt extra maatregelen te treffen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Net als alle andere openbare gebouwen in Naderland hebben zij daarom een PROTOCOL voor het gebruik van ons kerkgebouw opgesteld. Voor zover dat de wekelijkse kerkdiensten betreft vindt u dat hierander als bijlage. Klik op de link en u krijgt het op uw pc. Helaas kunnen en mogen we ook de autorijdienst nog niet laten uitvoeren. Tot nader order is er dus helaas géén rijdienst.

/uploads/klant446/files/MK 05_(Protocol corona gebruik kerk).pdf

Voor het gebruik van het gebouw als vergaderruimte, lesruimte of op andere manier, treft u een PROTOCOL aan onder de kopjes verhuur en gebruik rouwsuite.
lees meer »
 
MEDITATIE: AFHANKELIJK.......WAARVAN?

MEDITATIE: AFHANKELIJK.......WAARVAN?
Vanaf de tweede week in maart van dit jaar brengen we verreweg de meeste tijd thuis door.
Vooral de oudere en kwetsbare gemeenteleden onder ons zijn vanaf die tijd aan huis gebonden. Nog meer dan anders zijn ze afhankelijk van het bezoek, dat anderen hun brachten. Maar in feite zijn we allemaal afhankelijk geworden; iets waar we vóór die tijd niet zo bij stil stonden.

Door de coronacrisis beseffen we pas hoe kwetsbaar we zijn en begrensd in onze mogelijkheden. Om onafhankelijk te kunnen zijn, zijn we afhankelijk van onze mobiliteit: Het kunnen gaan en staan waar en wanneer wij maar willen. Ons gevoel van vrijheid is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Kick Koldewijn
lees meer »
 
NIEUW MEERJAREN BELEIDSPLAN VOOR ONZE GEMEENTE

NIEUW MEERJAREN BELEIDSPLAN VOOR ONZE GEMEENTE
Na het vertrek van ds. Bert Griffioen heeft de Kerkenraad besloten om niet onmiddellijk een nieuwe predikant te beroepen, maar eerst tijdelijk een interim-predikant aan te trekken.
Belangrijke reden daarvoor is dat ons meerjarenbeleidsplan gold voor de periode van 2015 tot 2020.
We moeten dus dit jaar komen tot een nieuw meerjarenbeleidsplan.

Ds. Johan van Holten zal in de loop van deze zomer -hopelijk samen met een groepje vrijwilligers- komen tot een voorstel hiervoor aan de Kerkenraad.
Mocht u daar graag aan willen meewerken, dan kunt u zich opgeven bij de voorzitter van de Kerkenraad.
Voor een goede, gedifferentieerde samenstelling zal een keuze gemaakt worden uit beschikbare leden.

 
lees meer »
 
EEN BIJBELBLAD, SPECIAAL VOOR KINDEREN!

EEN BIJBELBLAD, SPECIAAL VOOR KINDEREN!
Alef is hét Bijbelblad van het NBG speciaal voor kinderen.
Met een spannend Bijbelverhaal, antwoorden op bijbelvragen, weetjes over Bijbelse personen, puzzels en proefjes komt in dit kindermagazine de wereld van de Bijbel dichtbij.

U kunt een gratis proefexemplaar aanvragen via
https://www.bijbelgenootschap.nl/alef/vraag-een-gratis-proefexemplaar-aan