PELGRIMSKERK 2025 – HOE VER STAAT HET EN WANNEER HOREN WE WAT!

PELGRIMSKERK 2025 – HOE VER STAAT HET EN WANNEER HOREN WE WAT!
GEMEENTEAVOND OP MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019.

Naast andere punten (zoals de jaarrekening over 2018) komt met name het rapport over de toekomst van onze kerkgebouwen, genaamd “Pelgrimskerk 2025”, aan de orde. Het rapport is opgesteld vanuit KERKELIJK WAARDEBEHEER en de conclusies zullen door de opstellers worden toegelicht.

Het programma start precies om acht uur. Vanaf half acht bent u dus hartelijk welkom voor ontvangst met koffie.
De volledige agenda ligt die avond bij de ingang voor u klaar.

(Uitsluitend) lidmaten van onze gemeente kunnen het rapport desgewenst tussen 27 augustus en 1 september op afspraak en in aanwezigheid van een van de leden van de werkgroep “Pelgrimskerk 2025” doorlezen. In verband met de vertrouwelijkheid van de inhoud kan het rapport helaas niet worden verstrekt of verstuurd. Een afspraak voor de inzage kunt u maken via Juup Bosch (tel: 020-6593500).
U bent allen hartelijk uitgenodigd!

Uw Kerkenraad
lees meer »
 
EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN! EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN!
Alef is hét nieuwe Bijbelblad van het NBG speciaal voor kinderen.
Met een spannend Bijbelverhaal, antwoorden op bijbelvragen, weetjes over Bijbelse personen, puzzels en proefjes komt in dit kindermagazine de wereld van de Bijbel dichtbij.
U kunt een gratis proefexemplaar aanvragen via https://www.bijbelgenootschap.nl/alef/vraag-een-gratis-proefexemplaar-aan