EEN NIEUWE PREDIKANT! ZO SNEL AL?

EEN NIEUWE PREDIKANT! ZO SNEL AL?
Per 1 april van dit jaar vertrok onze predikant, dominee Bert Griffioen. Hij verhuist pas begin mei naar zijn nieuwe woonplaats. Maar we wisten natuurlijk eind vorig jaar al dat hij zou vertrekken. En hoe jammer we dat ook vonden, we hebben als Kerkenraad tijdig ingespeeld op deze nieuwe uitdaging: de vacature voor predikant!

De zoektocht heeft gelukkig snel resultaat gehad, maar op een iets andere manier dan gebruikelijk. Na een kort, maar grondige gesprek in de Kerkenraad is besloten het dienstencentrum van de landelijke PKN te vragen of er voor ons een “interim predikant” (IP) beschikbaar is.

En…..die is er. Hij is direct beschikbaar, heeft zich in april al “ingelezen” in onze gemeente en gaat dus direct van start. In MEERKONTAKT en op deze website stelt hij zichzelf kort voor.
Zijn naam is ds. Johan van Holten en hij stelt zichzelf hieronder aan u voor. Ondanks de intelligente lock-down zal menigeen hem binnenkort wel “ergens” ontmoeten. Als Kerkenraad zijn wij heel gelukkig met zijn (snelle) komst en heten hem hartelijk welkom.

Maar hieronder iets over de “weg er naartoe”. Wat hebben we als Kerkenraad vanaf januari gedaan om dit te realiseren. En….wat verwachten we verder?!

Uw Kerkenraad

 
lees meer »
 
EVEN VOORSTELLEN: IK BEN UW INTERIM-PREDIKANT VOOR HET KOMENDE HALF JAAR!

EVEN VOORSTELLEN: IK BEN UW INTERIM-PREDIKANT VOOR HET KOMENDE HALF JAAR!
Met het oog op onze samenwerking, stel ik mij graag kort aan u voor.
Ik ben Johan van Holten geboren in 1960 te Numansdorp. Het grootste deel van mijn jeugd heb ik doorgebracht op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Na de middelbare school ben ik naar de Pedagogische Academie gegaan waarna ik theologie studeerde in Utrecht. Op 4 oktober 1992 werd ik als predikant bevestigd in Zalk en Veecaten, het dorp dat destijds bekend was door Klazien uut Zalk. Dat is inmiddels ruim 27 jaar geleden. Na ruim zes jaar in Zalk gewoond en gewerkt te hebben, verhuisden we naar Wezep waar ik begin 1999 predikant werd.

Sinds 1 september 2017 ben ik fulltime interim-predikant in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland.
Op dit moment werk ik in de PG Brielle en de Protestantse wijkgemeente Rotterdam Schiebroek. Tot eind maart jl. was ik ook werkzaam in de PG van Vijfhuizen. Daarvoor werkte ik in de PG van Arnhem (Noord), de Herv. Gem. Bennekom (wijk 3) en de Hervormde Gemeente Pernis.

Ik ben getrouwd met Afina en samen hebben wij drie (getrouwde) kinderen, twee dochters en een zoon en vier kleindochters. We wonen in Nunspeet.

Ik zie uit naar goede gesprekken en een vruchtbare samenwerking.
Met een hartelijke groet, ds. Johan van Holten.
lees meer »
 
MEDITATIE: EEN VRIEND

MEDITATIE: EEN VRIEND
Vriend
Je hebt iemand nodig
Stil en oprecht
Die als het erop aan komt
Voor je bidt en voor je vecht
Pas als je iemand hebt
Die met je lacht en met je grient
Dan pas kun je zeggen
‘k heb een vriend.
				(Toon Hermans).

Het zijn vreemde tijden. De lijdensweek, Pasen, binnenkort 4 mei - dodenherdenking, Hemelvaart en Pinksteren. Dat alles in volstrekte stilte, rust en afzondering. Geen kerkdiensten, geen vieringen. Een leeg kerkgebouw, geen ontmoeting, geen “Onze Vader” onder het luiden van de klok, geen koffie na de dienst. Dit hadden wij met ons allen drie maanden geleden absoluut nog niet bedacht. Nu is het een harde werkelijkheid. Een virus dat ons allen in zijn macht heeft en verhindert dat wij elkaar mogen ontmoeten, elkaar een hand, een omhelzing, een aai over het hoofd kunnen geven.

Harry den Arend.

lees meer »
 
EEN BIJBELBLAD, SPECIAAL VOOR KINDEREN!

EEN BIJBELBLAD, SPECIAAL VOOR KINDEREN!
Alef is hét Bijbelblad van het NBG speciaal voor kinderen.
Met een spannend Bijbelverhaal, antwoorden op bijbelvragen, weetjes over Bijbelse personen, puzzels en proefjes komt in dit kindermagazine de wereld van de Bijbel dichtbij.

U kunt een gratis proefexemplaar aanvragen via
https://www.bijbelgenootschap.nl/alef/vraag-een-gratis-proefexemplaar-aan