MEDITATIE: GEDENKEN EN VIEREN... MEDITATIE: GEDENKEN EN VIEREN...
We zijn ons er niet altijd van bewust, maar vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. Het is een vrijheid, die je alleen kan benoemen als die begrensd is. Als alles vrij is, hoe kan je dat dan nog ervaren?
Wat betekent dat voor de vrijheid van godsdienst, van meningsuiting en al die andere in de Grondwet vastgelegde rechten op vrijheid?

Ik denk, dat die pas functioneren als we onze verantwoordelijkheid
serieus nemen, die nu eenmaal met de vrijheid is gegeven.
De vrijheid, die wij ervaren, is dezelfde waar ook de ander over kan beschikken: je zult dus rekening met elkaar moeten houden. Vrijheid betekent dat we ruimte hebben om te kunnen kiezen. Als we niet
van die mogelijkheid gebruik maken, wordt er voor ons gekozen en hebben we eigenlijk geen recht van spreken meer. Het is dan volwassen om de gevolgen daarvan te accepteren. Gedenken is daarom zo belangrijk, omdat we dan niet alleen achterom kijken, maar ook het verleden in gedachten weer tot leven brengen.

Met de wetenschap van hoe het was, kunnen we dan proberen te ontdekken wat er eventueel fout is gegaan, of waar we hadden kunnen ingrijpen. Vanuit dat historisch besef hebben we de mogelijkheid er iets van te leren, waardoor we niet opnieuw dezelfde fouten maken. Zoals de schrijvers van de Bijbel het volk laten weten goed voor vreemdelingen te zorgen: “Want jullie zelf zijn vreemdelingen in Egypte geweest en weten maar al te goed wat dat betekent". (Ex.22:21 en 23:9, Deut.10:19 en Deut. 24) ; dat
zeiden ze niet voor niets.

Toen Israël verantwoordelijk was geworden, hadden ze het daar moeilijk mee. Na Hemelvaart stonden de leerlingen ook op eigen benen. Hoe hebben zij het er van afgebracht? “Ik zal jullie niet als wezen achterlaten”, zei hij. (Joh.14:18).

Gelukkig werd het al gauw Pinksteren ...

Kick Koldewijn.

terug